• |

Trang chủ - Đào tạo - Hội thảo tập huấn “Phương pháp đánh giá kinh tế y tế ứng dụng trong đánh giá công nghệ y tế", trường Đại học Y tế công cộng.

Hội thảo tập huấn “Phương pháp đánh giá kinh tế y tế ứng dụng trong đánh giá công nghệ y tế", trường Đại học Y tế công cộng.

 

 

Trong thời gian từ ngày 21 và 22 tháng 11 năm 2018, trường ĐH Y tế Công Cộng đã tổ chức hội thảo tập huấn về Phương pháp đánh giá kinh tế ứng dụng trong đánh giá công nghệ y tế

 

Mục tiêu hội thảo:

  • Khái niệm và tầm quan trọng của đánh giá công nghệ y tế (HTA – Health Technology Assessment).
  • Khái niệm và khả năng áp dụng của các phương pháp đánh giá kinh tế y tế (Economic Evaluation) trong đánh giá công nghệ y tế.
  • Khái niệm và quy trình phân tích chi phí hiệu quả (CEA – Cost Effectiveness Analysis)
  • Khái niệm và áp dụng mô hình phân tích ra quyết định (Decision Analytic Modeling) trong phân tích chi phí hiệu quả
  • Sử dụng phần mềm Excel và TreeAge Pro trong mô hình hóa phân tích chi phí hiệu quả  (Mô hình cây quyết định và Markov)

Giảng viên: 

  • GS.TS. Nguyễn Xuân Thành, Viện Kinh tế y tế và Trường đại học y tế công cộng, Đại học Alberta, Canada.
  • PGS.TS Hoàng Văn Minh, Phó hiệu trưởng Trường đại học Y tế công cộng.
  • PGS.TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt, trưởng bộ môn Kinh tế Y tế, Trường đại học Y Hà Nội.

 

Thành phần tham dự: 

Giảng viên, nghiên cứu viên và các cá nhân có liên quan và quan tâm đến đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế y tế từ các trường đại học, viện nghiên cứu, và các cơ quan có liên quan khác. 

 

Nội dung:

Nội dung chi tiết hội thảo (tiếng Việt) xem tại đây

 

Kết quả hội thảo:

Hội thảo tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các hội thảo viên đã hiểu được các khái niệm liên quan về đánh giá công nghệ y tế cũng như áp dụng được các mô hình phân tích trong phân tích chi phí hiệu quả. Trong buổi tập huấn, các hội thảo viên đã được thực hành sử dụng phần mềm Excel và TreeAge Pro trong mô hình hóa phân tích chi phí hiệu quả.

 

Một số hình ảnh trong hội thảo:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :