• |

Trang chủ - hoat-dong-chililab

Tập huấn nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình" cho các cộng tác viên tham gia thu thập số liệu

Ngày 01 tháng 07 năm 2017, tại Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ - Trường Đại học Y tế Công cộng đã tổ chức thành công khoá tập huấn "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình" cho các cộng tác viên tham gia thu thập số liệu.  .