• |

Trang chủ - nghien-cuu

Hội nghị khoa học liên đơn vị với chủ đề “Kết nối nghiên cứu và chính sách y tế" tại trường Đại học Y Hà Nội, tháng 10 năm 2017

Mục tiêu hội nghị là: Chia sẻ kết quả các nghiên cứu tiêu biểu có ý nghĩa chính sách của Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng- Trường đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y tế công cộng, Viện Chiến lược và Chính sách y tế và các đơn vị khác; Thảo luận về các hướng nghiên cứu phục vụ chính sách y tế; Tăng cường hợp .

Nghiên cứu "Tiếp cận dựa vào bằng chứng để đánh giá và lập kế hoạch các dịch vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt Nam"

Số liệu về các dịch vụ liên quan đến ung thư vú tại Việt Nam rất hạn chế. Số liệu hiện có cho thấy việc phát hiện ung thư vú thường có xu hướng muộn, độ tuổi mắc ung thư vú có xu hướng trẻ hóa. Ngoài ra các dịch vụ liên quan đến ung thư vú bị hạn chế bởi nguồn lực và năng lực của cán bộ y tế chưa đủ. .

Nghiên cứu "Phân tích chi phí chiến lược hành động quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2016-2020 tại Việt Nam"

Tổng quan các chi tiêu dành cho các hoạt động thuộc Chiến lược hành động quốc gia về dinh dưỡng, giai đoạn 2010-2015 và Ước tính chi phí cần thiết cho các hoạt động thuộc Chiến lược hành động quốc gia về dinh dưỡng, giai đoạn 2016-2020. .

Nghiên cứu phân tích chi phí ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Việt Nam tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Ước tính và phân tích tổng chi tiêu, chi phí cho ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Việt Nam tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi thành phố Đà Nẵng Ước tính chi phí đơn vị các dịch vụ của NHSM đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi thành phố Đà nẵng .

Thu thập số liệu nghiên cứu “Tiếp cận dựa vào bằng chứng để đánh giá, lập kế hoạch dịch vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt Nam"

Trong thời gian từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 năm 2017, việc thu thập số liệu cho nghiên cứu “Tiếp cận dựa vào bằng chứng để đánh giá và lập kế hoạch các dịch vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt Nam, đã được thực hiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp, các bệnh viện huyện/thành phố và trạm y tế xã/phường thuộc huyện Thanh Bình và thành .

Nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân Chí Linh, Hải Dương năm 2016"

Trong thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016, Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng - Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân tại Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan"  tại địa bàn 7 xã/phường Chililab, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. .