• |

Trang chủ - Thông tin các nghiên cứu

Nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng định vị hộ gia đình, yếu tố liên quan tới sử dụng thuốc lá, rượu bia tại CHILILAB"

Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình, các yếu tố liên quan tới việc sử dụng thuốc lá, rượu bia tại CHILILAB, Chí Linh, Hải Dương, 2017". .

Nghiên cứu "Tiếp cận dựa vào bằng chứng để đánh giá và lập kế hoạch các dịch vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt Nam"

Số liệu về các dịch vụ liên quan đến ung thư vú tại Việt Nam rất hạn chế. Số liệu hiện có cho thấy việc phát hiện ung thư vú thường có xu hướng muộn, độ tuổi mắc ung thư vú có xu hướng trẻ hóa. Ngoài ra các dịch vụ liên quan đến ung thư vú bị hạn chế bởi nguồn lực và năng lực của cán bộ y tế chưa đủ. .

Nghiên cứu "Phân tích chi phí giải pháp can thiệp tăng cường áp dụng hướng dẫn cai nghiện thuốc lá"

Mục tiêu nghiên cứu: So sánh chi phí của 2 giải pháp can thiệp tăng cường áp dụng quy trình chuẩn cai nghiện thuốc lá  bao gồm: Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo/ tập huấn và triển khai hệ thống nhắc quy trình lâm sàng; Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo/ tập huấn và triển khai hệ thống nhắc quy trình lâm sàng và chuyển gửi tới nhân viên y tế cộng đồng. .

Mô hình Đánh giá tác động sức khỏe – Tăng cường cơ sở bằng chứng trong khuyến nghị chính sách tăng thuế thuốc lá tại Việt Nam

Mục đích của dự án là củng cố cơ sở bằng chứng, các lựa chọn và hỗ trợ cho việc tăng thuế thuốc lá tại Việt Nam bằng cách đánh giá tác động của 3 lựa chọn đối với chính sách thuế thuốc lá: mức tăng hiện nay được chấp thuận; một kịch bản tăng thuế cao hơn để đạt được các mục tiêu y tế quốc gia vào năm 2020; Và kịch bản tăng thuế tốt nhất có thể đạt được theo mức thuế l&iacu.

Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới bệnh không lây nhiễm ở thị xã Chí Linh, Hải Dương và huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế Công cộng tiến hành triển khai nghiên cứu về "Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới bệnh không lây nhiễm ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội" giai đoạn 2. Giai đoạn 1 của nghiên cứu này đã được triển khai cùng thời gian này năm 2.

Nghiên cứu phân tích chi phí ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Việt Nam tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi Đà Nẵng

Mục tiêu nghiên cứu: Ước tính và phân tích tổng chi tiêu, chi phí cho ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Việt Nam tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi thành phố Đà Nẵng Ước tính chi phí đơn vị các dịch vụ của NHSM đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản và Nhi thành phố Đà nẵng .

Nghiên cứu "Kiến thức về thuế, tài chính y tế, thực trạng huy động & phân bổ ngân sách tại 2 huyện Nghệ An và tác động công bằng"

Phân tích quy trình ngân sách dành cho lĩnh vực y tế, các nguồn ngân sách y tế và chi tiêu y tế tại hai huyện của tỉnh Nghệ An năm 2015 .

Nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân Chí Linh, Hải Dương năm 2016"

Trong thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016, Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng - Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân tại Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan"  tại địa bàn 7 xã/phường Chililab, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. .