• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Hội nghị Thế giới về Thuốc lá hay Sức khỏe lần thứ 17, tổ chức tại thành phố Cape Town, Nam Phi

Hội nghị Thế giới về Thuốc lá hay Sức khỏe lần thứ 17, tổ chức tại thành phố Cape Town, Nam Phi

 

Từ ngày 7 đến ngày 9/3/2018, Hội nghị Thế giới về Thuốc lá hay Sức khỏe (WCTOH) lần thứ 17 đã được chính thức khai mạc tại thành phố Cape Town, Nam Phi.

 

Tổ chức 3 năm một lần, WCTOH là hội nghị quốc tế hàng đầu về phòng chống tác hại thuốc lá trong hơn 50 năm qua. Năm 2018, hội thảo được tổ chức với sự tham gia của hơn 1900 đại biểu đến từ 100 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế, y tế, đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức xã hội dân sự. Hội nghị Thế giới về Thuốc lá hay Sức khỏe là cơ hội để tập hợp những giải pháp tập thể trong phòng chống tác hại thuốc lá thông qua hợp tác và lồng ghép phòng chống tác hại thuốc lá và các mục tiêu sức khỏe và phát triển.

 

Chủ đề của hội nghị là “Đoàn kết toàn thế giới cho một thế hệ không thuốc lá” với sự tập trung toàn bộ vào việc thúc đẩy tiến trình giảm sử dụng thuốc lá ở tất cả các nhóm dân cư trên toàn thế giới thông qua ứng dụng các nghiên cứu mới và cách tiếp cận sáng tạo trong y tế công cộng cũng như phát huy sự ảnh hưởng của các chính sách mạnh mẽ đã được triển khai (bao gồm chính sách thuế thuốc lá và chính sách chiến lược ngăn ngừa sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá). 

 

Tham dự hội thảo lần này, ThS. Trần Thu Ngân và CN. Nguyễn Thùy Duyên đại diện cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng đã trình bày về những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực phòng chống tác hại thuốc lá. Những nghiên cứu được trình bày nhằm chia sẻ mô hình đánh giá tác động sức khỏe của chính sách tăng thuế thuốc lá và chính sách cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh, tăng cường cơ sở bằng chứng cho quá trình xây dựng chính sách phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam.

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng

 

Chủ đề :