• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Tập huấn điều tra viên cho “Nghiên cứu lượng giá EQ-5D-5L tại Việt Nam” tại trường Đại học Y tế công cộng

Tập huấn điều tra viên cho “Nghiên cứu lượng giá EQ-5D-5L tại Việt Nam” tại trường Đại học Y tế công cộng

 

Ngày 15/11/2017, tại trường Đại học Y tế công cộng đã diễn ra buổi tập huấn cho điều tra viên thuộc “Nghiên cứu lượng giá EQ-5D-5L tại Việt Nam”.

 

Mục tiêu:

Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm hướng dẫn các điều tra viên sử dụng được bộ công cụ điều tra (Điều tra viên sử dụng máy tính và phần mềm ngoại tuyến của Hiệp hội nghiên cứu Euroqol để đăng ký và phỏng vấn đối tượng. Các dữ liệu sẽ được cập nhật trực tiếp lên cơ sở dữ liệu của Hiệp hội nghiên cứu Euroqol)

 

Thành phần tham dự:

  • GS. Klas-Göran Sahlen, Trường Đại học Umea, Thụy Điển
  • PGS.TS Hoàng Văn Minh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng
  • PGS.TS Kim Bảo Giang – Phó Viện trưởng, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội
  • ThS. Vũ Quỳnh Mai – Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) – Đại học Y tế công cộng.
  • Các bạn sinh viên, trường Đại học Y tế công cộng.

 

Nội dung của buổi tập huấn là hướng dẫn, đào tạo các điều tra viên sử dụng công cụ nghiên cứu – Phỏng vấn thành viên hộ gia đình để lấy thông tin nghiên cứu.

 

Về Nghiên cứu lượng giá EQ-5D-5L tại Việt Nam: Nghiên cứu có mục tiêu chung là lượng giá EQ-5D-5L tại Việt Nam, mục tiêu cụ thể là định lượng giá trị của một vài tình trạng sức khỏe dựa trên thang đo EQ-5D-5L; nghiên cứu được tiến hành trên 6 tỉnh thành đại diện các vùng địa lý của Việt Nam; cỡ mẫu gồm 1200 đối tượng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên vào nghiên cứu; đối tượng nghiên cứu: Các đối tượng là công dân Việt Nam, trên 18 tuổi, không bị giới hạn về đọc, hiểu và không có khuyết tật (đi xe lăn, khiếm thính, khiếm thị, câm, thiểu năng, etc); hoạt động chính: Bảng hỏi lượng giá các trình trạng sức khỏe theo thang đo EQ-5D-5L được dùng trong nghiên cứu này. Bảng hỏi được phát triển theo đề cương chung của Hiệp hội nghiên cứu Euroqol. Bảng hỏi gồm ba phần chính, đó là: 1) thông tin chung về đối tượng 2) lượng giá tình trạng sức khỏe theo phương pháp thời gian cân nhắc lựa chọn (TTO) và 3) lượng giá tình trạng sức khỏe theo phương pháp thử nghiệm lựa chọn riêng rẽ (DCE). Các điều tra viên sẽ đi tới từng hộ gia đình để trực tiếp tuyển chọn và phỏng vấn đối tượng theo bảng hỏi xây dựng sẵn nói trên; phương pháp lưu trữ: Điều tra viên sử dụng máy tính và phần mềm ngoại tuyến của Hiệp hội nghiên cứu Euroqol để đăng ký và phỏng vấn đối tượng. Các dữ liệu sẽ được cập nhật trực tiếp lên cơ sở dữ liệu của Hiệp hội nghiên cứu Euroqol.

 

Một số hình ảnh về buổi tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :