• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Thu thập số liệu nghiên cứu "Điều tra nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ bỏ thuốc lá thông qua tin nhắn điện thoại” tại Đồng Tháp

Thu thập số liệu nghiên cứu "Điều tra nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ bỏ thuốc lá thông qua tin nhắn điện thoại” tại Đồng Tháp

 

Từ ngày đến 11/10/2017 đến 14/10/2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế công cộng đã tiến hành đợt điều tra, thu thập số liệu cho nghiên cứu "Điều tra nhu cầu sử dụng dịch vụ hỗ trợ bỏ thuốc lá thông qua tin nhắn điện thoại” tại một số trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp…) và tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. 

 

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu tính khả thi, mức độ sẵn sàng chi trả và khả năng chi trả dịch vụ hỗ trợ cai nghiện thuốc lá sử dụng tin nhắn qua điện thoại cũng như điều chỉnh các mô hình can thiệp để phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

  • Thu thập và tổng hợp các bằng chứng về mô hình và hướng dẫn thực hiện dịch vụ hỗ trợ bỏ thuốc qua tin nhắn điện thoại từ các nước khác và các dịch vụ hỗ trợ bỏ thuốc hiện đang có ở Việt Nam.
  • Đánh giá nhu cầu bỏ hút thuốc lá và sử dụng dịch vụ hỗ trợ bỏ thuốc qua tin nhắn điện thoại; cũng như khả năng sẵn sàng chi trả cho các tin nhắn hỗ trợ bỏ thuốc của người hút thuốc.
  • Phát triển, thử nghiệm và áp dụng các thông điệp hỗ trợ bỏ thuốc qua tin nhắn điện thoại.

 

Địa điểm tiến hành:

Nghiên cứu được tiến hành tại 4 tỉnh/thành phố là Hà Nội, Hà Nam, Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. 

 

Phương pháp nghiên cứu:

Điều tra định lượng và điều tra định tính.

 

Đơn vị chủ quản:

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế Công cộng.

 

Đơn vị phối hợp:

Các cơ sở y tế liên quan, địa bàn tiến hành tại 4 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hồ Chí Minh và Đồng Tháp. 

 

Đơn vị tài trợ:

Tổ chức Y tế thế giới – Việt Nam.

 

Một số hình ảnh về hoạt động: 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :