Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Ấn phẩm - Giới thiệu cuốn tài liệu: "PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ TÍNH TOÁN CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE"

Giới thiệu cuốn tài liệu: "PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ TÍNH TOÁN CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE"

 

 

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ TÍNH TOÁN CỠ MẪU TRONG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

CHỦ BIÊN: 

GS.TS. Hoàng Văn Minh, Trường Đại học Y tế công cộng

GS.TS. Lưu Ngọc Hoạt, Trường Đại học Y Hà Nội. 

 

TÁC GIẢ CUỐN TÀI LIỆU (THEO THỨ TỰ ABC)

PGS.TS. Đào Thị Minh An, Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Thùy Dương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

PGS.TS. Kim Bảo Giang, Trường Đại học Y Hà Nội

GS.TS. Lưu Ngọc Hoạt, Trường Đại học Y Hà Nội

PGS.TS. Phạm Minh Khuê, Trường Đại học Y dược Hải Phòng

BS. Khương Quỳnh Long, Trường Đại học Y tế công cộng

ThS. Trần Hùng Minh, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số

PGS.TS. Võ Văn Thắng, Trường Đại học Y dược Huế

BS. Ong Phúc Thịnh, Mạng lưới Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe Việt Nam

 

TÁC GIẢ PHẦN MỀM TÍNH TOÁN CỠ MẪU HSS 1.0 (http://comau.tk) 

BS. Khương Quỳnh Long, Trường Đại học Y tế công cộng

BS. Ong Phúc Thịnh, Mạng lưới Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe Việt Nam

GS.TS. Hoàng Văn Minh, Trường Đại học Y tế công cộng

 

Link tải về cuốn tài liệu tại đây

 

Nguồn: Mạng lưới Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe Việt Nam

Chủ đề :