Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Đào tạo

Khóa học Y học thực chứng và thống kê y học 2020 tại Bệnh viện Bạch Mai

Khóa học Y học thực chứng và thống kê y học 2020 tại Bệnh viện Bạch Mai được Trường Đại học Y Hà Nội, Hội Tim mạch Việt Nam và Viện Tim mạch Việt Nam phối hợp tổ chức .

Chương trình đào tạo tập huấn xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật (Module: Thực hành)

Mục đích: Nhằm nâng cao năng lực về dựng cấu phần của giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật trong lĩnh vực y tế cho cán bộ Bệnh viện Bạch Mai   .

Chương trình đào tạo tập huấn xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật

Mục đích của chương trình đào tạo là nhằm nâng cao năng lực về dựng cấu phần của giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật trong lĩnh vực y tế cho cán bộ Bệnh viện Bạch Mai .

Hội thảo "Phương pháp viết bài báo khoa học quốc tế: số đặc biệt Tâm lý học sức khỏe tại Việt Nam - Health Psychology in Vietnam”

Hội thảo khoa học: “Phương pháp viết bài báo khoa học quốc tế: số báo đặc biệt Tâm lý học sức khỏe tại Việt Nam - Health Psychology in Vietnam” .

Hội thảo khoa học "Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe: Kỹ thuật chọn mẫu và cỡ mẫu"

Trình bày phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu trong nghiên cứu lâm sàng; Trình bày phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu trong nghiên cứu cộng đồng; Giải đáp các câu hỏi về chọn mẫu và cỡ mẫu của một số nghiên cứu* .

Hội thảo tập huấn “Tiếp cận Baysian trong phân tích dữ liệu thống kê y học", Đại học Y tế công cộng 22-24/10/2018

Mục tiêu hội thảo: Khái niệm thống kê Bayesian, sự khác biệt giữa Bayesian và Frequentist; Quy trình phân tích thống kê Bayesian; Phương pháp báo cáo kết quả phân tích Bayesian; Sử dụng Stata 15 để phân tích dữ liệu theo phương pháp Bayesian; Cách sử dụng R (thông qua giao thức với Stan) trong phân tích Bayesian   .

Khóa học “Phương pháp nghiên cứu định lượng: Thiết kế nghiên cứu, phân tích số liệu” tại Viện Nghiên cứu phát triển xã hội

Mục tiêu của khóa học: phân biệt được khái niệm, đặc điểm và khả năng áp dụng của các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học phổ biến; Diễn giải được một số khái niệm thống kê y học cơ bản, thực hiện được việc chọn mẫu, tính toán cớ mẫu, lựa chọn trắc nghiệm thống kê và phiên giải kết quả phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học y học.   .

Sinh hoạt khoa học “Một số tính năng hữu ích của STATA trong xử lý và phân tích số liệu” tại trường Đại học Y tế công cộng

Chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về một số tính năng trong phần mềm STATA giúp các nhà nghiên cứu cải thiện hiệu quả và rút ngắn thời gian làm việc. .