Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Hoạt động chính

Tập huấn nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình" cho các cộng tác viên tham gia thu thập số liệu

Ngày 01 tháng 07 năm 2017, tại Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ - Trường Đại học Y tế Công cộng đã tổ chức thành công khoá tập huấn "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình" cho các cộng tác viên tham gia thu thập số liệu.  .

Tập huấn nghiên cứu về sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân

Trong khuôn khổ nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân tại Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan", lớp tập huấn cho điều tra viên đã được triển khai trong hai ngày 02 và 03 tháng 6 năm 2016. ›Vẫn bám sát các mục tiêu cơ bản nhưng bảng hỏi được thiết kế ngắn gọn hơn và được thiết kế trên máy tính bảng samsung 4 .

Triển khai thu thập số liệu nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân Chí Linh, Hải Dương năm 2016"

Trong khuôn khổ nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân tại Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan", từ ngày 26/6/2016, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng bắt đầu triển khai hoạt động thu thập số liệu tại địa bàn 7 xã/phường Chililab, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương... .

Tập huấn điều tra viên nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan"

Trong khuôn khổ nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân tại Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan", lớp tập huấn cho điều tra viên đã được triển khai trong hai ngày 02 và 03 tháng 6 năm 2016.   ›Vẫn bám sát các mục tiêu cơ bản nhưng bảng hỏi được thiết kế ngắn gọn hơn và được thiết kế trên máy tính bảng sa.

Nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan"

Trong thời gian từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2016, Trung tâm Nghiên cứu khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng tiến hành nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân tại Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan"  tại địa bàn 7 xã/phường Chililab, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Mục tiêu... .