Logo cphs
 • Tiếng Việt
 • |
 • English

Trang chủ - Giới thiệu chung - Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe

Giới thiệu về Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe

 

 

…:::Chào mừng đến với Trung tâm Nghiên cứu khoa học Sức khỏe!:::…

 

Trung tâm Nghiên cứu khoa học Sức khỏe (CPHS) là trung tâm nghiên cứu và đào tạo đa ngành trong lĩnh vực y tế công cộng, với sự tham gia và hợp tác của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên của Trường Đại học Y tế Công cộng, các cơ quan, tổ chức khác nhau tại Việt Nam và một số chuyên gia quốc tế.  

 

Tầm nhìn

 

Trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực y tế công cộng tại Việt Nam và trong khu vực

 

Sứ mệnh

 

Thực hiện các nghiên cứu có chất lượng cao để tạo ra các bằng chứng khoa học có giá trị đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân

 

Mục tiêu

 

 • Xây dựng và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của các cán bộ thuộc hệ thống y tế tại Việt Nam
 • Cung cấp các bằng chứng khoa học có giá trị phục vụ công tác phát triển hệ thống y tế
 • Thúc đẩy việc sử dụng bằng chứng khoa học trong lập kế hoạch, quản lý và hoạch định chính sách y tế tại Việt Nam

 

Các lĩnh vực nghiên cứu thế mạnh

 

 • Nghiên cứu hệ thống y tế và kinh tế y tế
 • Nghiên cứu công bằng sức khoẻ và các yếu tố ảnh hưởng
 • Các bệnh mạn tính không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ, đặc biệt về phòng chống tác hại thuốc lá

 

Các hoạt động chính

 

 • Đào tạo: Tổ chức các khóa đào tạo về phương pháp nghiên cứu khoa học y học, quản lý, phân tích xử lý số liệu, và viết báo cáo và bài báo khoa học.
 • Nghiên cứu: Tiến hành các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế công cộng: Hệ thống y tế, kinh tế y tế, công bằng sức khoẻ, bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ.
 • Phát triển mạng lưới: Đẩy mạnh hợp tác về nghiên cứu với các đối tác trong nước và quốc tế
 • Phổ biến kết quả nghiên cứu: Tổ chức và tham gia các hội thảo báo cáo các kết quả nghiên cứu. Xuất bản các báo cáo, bài báo khoa học (đặc biệt xuất bản quốc tế) và các Ấn phẩm vận động chính sách.

 

Nguồn nhân lực và cơ sở vật chất

 

 • Nguồn nhân lực: 1 GS, 2 PGS,  3 Tiến sĩ, 10 Thạc sĩ có chuyên môn sâu về dịch tễ học, y xã hội học và y tế công cộng.
 • Hệ thống thực địa dịch tễ học (CHILILAB): Là hệ thống giám sát dân số, dịch tễ chủ động, dọc theo thời gian, được thành lập từ năm 2003 tại Chí Linh, Hải Dương. CHILILAB là thành viên chính thức của hệ thống INDEPTH toàn cầu.

 

Liên hệ:

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE  - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

Địa chỉ: Phòng A508, Nhà A, Trường Đại học Y tế công cộng, Số 1A Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Emai: cphs@huph.edu.vn;

SĐT: +84 2462930079

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC