• |

Trang chủ - Ấn phẩm - Trường Đại học Y tế công cộng giới thiệu "THANG ĐIỂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TẠI VIỆT NAM"

Trường Đại học Y tế công cộng giới thiệu "THANG ĐIỂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TẠI VIỆT NAM"

 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức Khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng trân trọng giới thiệu "THANG ĐIỂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TẠI VIỆT NAM" 

 

Đây là kết quả của nghiên cứu xây dựng thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống đầu tiên tại Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017-2018 bởi nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Umea, Thụy Điển. Nghiên cứu được thực hiện theo quy định, tiêu chuẩn và dưới sự giám sát của các chuyên gia của Euroqol. Kết quả nghiên cứu và thang điểm đo lường chất lượng cuộc sống tại Việt Nam đã được Euroqol phê chuẩn. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở quan trọng cho các nghiên cứu, đánh giá chất lượng cuộc sống cũng như các đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam.

 

Thông tin thêm và THANG ĐIỂM ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG TẠI VIỆT NAM  tại đây

 

Một số hình ảnh trong quá trình thực hiện nghiên cứu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng