• |

Trang chủ - Nghiên cứu

Nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng định vị hộ gia đình, yếu tố liên quan tới sử dụng thuốc lá, rượu bia tại CHILILAB"

Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế Công cộng tiến hành nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình, các yếu tố liên quan tới việc sử dụng thuốc lá, rượu bia tại CHILILAB, Chí Linh, Hải Dương, 2017". .

Nghiên cứu "Tiếp cận dựa vào bằng chứng để đánh giá và lập kế hoạch các dịch vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt Nam"

Số liệu về các dịch vụ liên quan đến ung thư vú tại Việt Nam rất hạn chế. Số liệu hiện có cho thấy việc phát hiện ung thư vú thường có xu hướng muộn, độ tuổi mắc ung thư vú có xu hướng trẻ hóa. Ngoài ra các dịch vụ liên quan đến ung thư vú bị hạn chế bởi nguồn lực và năng lực của cán bộ y tế chưa đủ. .

Nghiên cứu "Xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu về chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam"

Mục tiêu cụ thể bao gồm: Rà soát, tổng hợp các kết quả nghiên cứu, đánh giá chương trình PCTH của thuốc lá tại Việt Nam; Phân loại các kết quả nghiên cứu, đánh giá chương trình PCTH của thuốc lá tại Việt Nam theo các chỉ số của gói MPOWER của Tổ chức Y tế thế giới (WHO); Xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về PCTH của thuốc lá tại Việt Nam .

Nghiên cứu "Điều tra công bằng đô thị: Ghi nhận và sử dụng dữ liệu trong phản hồi với bệnh không truyền nhiễm ở khu vực thành thị"

Nghiên cứu được triển khai nhằm i) đánh giá và thử nghiệm bộ câu hỏi về sức khoẻ tinh thần và thương tích, ii) thử nghiệm các phương pháp điều tra mới có hiệu quả và ít tốn kém hơn để giảm bớt sai số trong các cuộc điều tra đô thị và iii) tìm ra các cách tiếp cận khác để xác định các hộ gia đình, đo lường và xếp hạng kinh tế hộ gia đ.

Nghiên cứu "Phân tích chi phí chiến lược hành động quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2016-2020 tại Việt Nam"

Tổng quan các chi tiêu dành cho các hoạt động thuộc Chiến lược hành động quốc gia về dinh dưỡng, giai đoạn 2010-2015 và Ước tính chi phí cần thiết cho các hoạt động thuộc Chiến lược hành động quốc gia về dinh dưỡng, giai đoạn 2016-2020 .

Nghiên cứu "Phân tích chi phí giải pháp can thiệp tăng cường áp dụng hướng dẫn cai nghiện thuốc lá"

Mục tiêu nghiên cứu: So sánh chi phí của 2 giải pháp can thiệp tăng cường áp dụng quy trình chuẩn cai nghiện thuốc lá  bao gồm: Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo/ tập huấn và triển khai hệ thống nhắc quy trình lâm sàng; Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo/ tập huấn và triển khai hệ thống nhắc quy trình lâm sàng và chuyển gửi tới nhân viên y tế cộng đồng. .

Mô hình Đánh giá tác động sức khỏe – Tăng cường cơ sở bằng chứng trong khuyến nghị chính sách tăng thuế thuốc lá tại Việt Nam

Mục đích của dự án là củng cố cơ sở bằng chứng, các lựa chọn và hỗ trợ cho việc tăng thuế thuốc lá tại Việt Nam bằng cách đánh giá tác động của 3 lựa chọn đối với chính sách thuế thuốc lá: mức tăng hiện nay được chấp thuận; một kịch bản tăng thuế cao hơn để đạt được các mục tiêu y tế quốc gia vào năm 2020; Và kịch bản tăng thuế tốt nhất có thể đạt được theo mức thuế l&iacu.

Nghiên cứu các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới bệnh không lây nhiễm ở thị xã Chí Linh, Hải Dương và huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội

Từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế Công cộng tiến hành triển khai nghiên cứu về "Các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới bệnh không lây nhiễm ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội" giai đoạn 2. Giai đoạn 1 của nghiên cứu này đã được triển khai cùng thời gian này năm 2.