• |

Trang chủ - Đào tạo

Hội thảo tập huấn “Mô hình thống kê đa tầng trong nghiên cứu y sinh học” tại trường Đại học Y tế công cộng

Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng phương pháp phân tích thống kê đa tầng trong nghiên cứu y sinh học .

Hội thảo giới thiệu "Phương pháp phân tích mô hình đa tầng" tại trường Đại học Y tế công cộng

Tìm hiểu mô hình phân tích đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá .

Hội thảo tập huấn "Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản: Thiết kế nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu"

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức hội thảo tập huấn "Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản: Thiết kế nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu" tại trường Đại học Y tế công cộng.  .

Tập huấn nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình" cho các cộng tác viên tham gia thu thập số liệu

Ngày 01 tháng 07 năm 2017, tại Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ - Trường Đại học Y tế Công cộng đã tổ chức thành công khoá tập huấn "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình" cho các cộng tác viên tham gia thu thập số liệu.  .

Tập huấn nghiên cứu về sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân

Trong khuôn khổ nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân tại Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan", lớp tập huấn cho điều tra viên đã được triển khai trong hai ngày 02 và 03 tháng 6 năm 2016. ›Vẫn bám sát các mục tiêu cơ bản nhưng bảng hỏi được thiết kế ngắn gọn hơn và được thiết kế trên máy tính bảng samsung 4 .

Tập huấn phương pháp viết bài báo nghiên cứu khoa học cho tạp chí quốc tế

Tên lớp tập huấn  Phương pháp viết bài báo nghiên cứu khoa học đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế .

Lớp tập huấn "Viết bài báo quốc tế về phòng chống tác hại thuốc lá, sử dụng bộ số liệu GYTS và GATS"

Tên lớp tập huấn: Viết bài báo quốc tế về phòng chống tác hại thuốc lá, sử dụng bộ số liệu GYTS và GATS .