• |

Trang chủ - Đào tạo

Khóa học “Phương pháp nghiên cứu định lượng: Thiết kế nghiên cứu, phân tích số liệu” tại Viện Nghiên cứu phát triển xã hội

Mục tiêu của khóa học: phân biệt được khái niệm, đặc điểm và khả năng áp dụng của các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học phổ biến; Diễn giải được một số khái niệm thống kê y học cơ bản, thực hiện được việc chọn mẫu, tính toán cớ mẫu, lựa chọn trắc nghiệm thống kê và phiên giải kết quả phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học y học.   .

Sinh hoạt khoa học “Một số tính năng hữu ích của STATA trong xử lý và phân tích số liệu” tại trường Đại học Y tế công cộng

Chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về một số tính năng trong phần mềm STATA giúp các nhà nghiên cứu cải thiện hiệu quả và rút ngắn thời gian làm việc. .

Sinh hoạt khoa học “Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế” tại trường Đại học Y tế công cộng

Chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về một số vấn đề quan trọng liên quan đến “Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế” để giúp các nhà nghiên cứu có các định hướng xuất bản trong tương lai.   .

Lớp tập huấn "Ứng dụng mô hình đa tầng trong nghiên cứu y học”, tháng 01/2018 tại Trường Đại học Y tế công cộng

Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng mô hình đa tầng trong các nghiên cứu y học     .

Lớp tập huấn "Phân tích bao dữ liệu (DEA): Nguyên lý, ứng dụng trong đánh giá hiệu suất hoạt động"

Mục tiêu khóa đào tạo: Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng phương pháp  phân tích bao dữ liệu (Data Envelop Analysis - DEA) trong đánh giá hiệu suất hoạt động của đơn vị ra quyết định. .

Hội thảo tập huấn “Mô hình đa tầng trong nghiên cứu y sinh học”, tháng 12/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng

Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng phương pháp phân tích mô hình đa tầng trong nghiên cứu y sinh học. .

Hội thảo giới thiệu "Mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá", tháng 10/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng

Tìm hiểu phương pháp phân tích mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá. .

Hội thảo tập huấn "Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản: Thiết kế nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu"

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức hội thảo tập huấn "Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản: Thiết kế nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu" tại trường Đại học Y tế công cộng.  .