Đào tạo Center for Population Health Sciences
  • |

Trang chủ - Đào tạo

Sinh hoạt khoa học “Một số tính năng hữu ích của STATA trong xử lý và phân tích số liệu” tại trường Đại học Y tế công cộng

Chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về một số tính năng trong phần mềm STATA giúp các nhà nghiên cứu cải thiện hiệu quả và rút ngắn thời gian làm việc. .

Lớp tập huấn "Ứng dụng mô hình đa tầng trong nghiên cứu y học”, tháng 01/2018 tại Đại học Y tế công cộng

Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng mô hình đa tầng trong các nghiên cứu y học     .

Lớp tập huấn "Phân tích bao dữ liệu (DEA): Nguyên lý, ứng dụng trong đánh giá hiệu suất hoạt động"

Mục tiêu khóa đào tạo: Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng phương pháp  phân tích bao dữ liệu (Data Envelop Analysis - DEA) trong đánh giá hiệu suất hoạt động của đơn vị ra quyết định  .

Hội thảo tập huấn “Mô hình đa tầng trong nghiên cứu y sinh học”, tháng 12/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng

Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng phương pháp phân tích mô hình đa tầng trong nghiên cứu y sinh học .

Hội thảo giới thiệu "Mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá", tháng 10/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng

Tìm hiểu phương pháp phân tích mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá .

Hội thảo tập huấn "Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản: Thiết kế nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu"

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7 năm 2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - trường Đại học Y tế công cộng đã tổ chức hội thảo tập huấn "Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản: Thiết kế nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu" tại trường Đại học Y tế công cộng.  .

Tập huấn nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình" cho các cộng tác viên tham gia thu thập số liệu

Ngày 01 tháng 07 năm 2017, tại Trung tâm Y tế thị xã Chí Linh, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ - Trường Đại học Y tế Công cộng đã tổ chức thành công khoá tập huấn "Sử dụng máy tính bảng trong định vị hộ gia đình" cho các cộng tác viên tham gia thu thập số liệu.  .

Tập huấn nghiên cứu về sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân

Trong khuôn khổ nghiên cứu "Thực trạng sức khoẻ, chất lượng cuộc sống của người dân tại Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan", lớp tập huấn cho điều tra viên đã được triển khai trong hai ngày 02 và 03 tháng 6 năm 2016. ›Vẫn bám sát các mục tiêu cơ bản nhưng bảng hỏi được thiết kế ngắn gọn hơn và được thiết kế trên máy tính bảng samsung 4 .