• |

Trang chủ - Ấn phẩm

Giới thiệu cuốn tài liệu: "PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ TÍNH TOÁN CỠ MẪU TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE"

Trường Đại học Y tế công cộng và Mạng lưới Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe Việt Nam .

Bài báo "Improvement in Compliance With Smoke-Free Environment Regulations at Hotels and Restaurants in Vietnam..."

This study aims to analyze the compliance of hotels and restaurants to smoke-free environment regulations before and after an intervention. .

Bài báo "Review of Public Financing for Water, Sanitation, and Hygiene Sectors in Vietnam"

This study aimed to obtain an overview and assessed the public funding across the WASH sector of Vietnam in 3 fiscal years 2016, 2017, and 2018 .

Bài báo "Describing the pattern of the COVID-19 epidemic in Vietnam"

Chúng tôi mô tả các đặc điểm của bệnh nhân COVID-19 được phát hiện trong hai giai đoạn của dịch ở Việt Nam. Số liệu được sử dụng trong bài viết này chủ yếu được lấy từ cơ sở dữ liệu chính thức của Bộ Y tế Việt Nam. Thống kê mô tả được thực hiện bằng phần mềm Stata 16   .

Bài báo "Vietnam Climate Change and Health Vulnerability and Adaptation Assessment, 2018"

This article summaries the results of a health vulnerability and adaptation (V&A) assessment conducted in Vietnam as evidences for development of the National Climate Change Health Adaptation Plan to 2030 .

Bài báo "Changes in, and predictors of, quality of life among patients with unstable angina after percutaneous coronary..."

This study aims to detect changes in QoL and its associated factors among patients with unstable angina after percutaneous coronary intervention. .

Bài báo "An adaptive model of health system organization and responses helped Vietnam to successfully halt the Covid-19 ...

This commentary shares with the international community how an adaptive model of health system organization and responses helped Vietnam to break transmission of coronavirus .

Bài báo "Reliability and Validity of SARC-F Questionnaire to Assess Sarcopenia Among Vietnamese Geriatric Patients"

Mục tiêu bài báo nhằm xem xét tính tin cậy và tính phù hợp của SARC-F phiên bản tiếng Việt - công cụ sàng lọc sarcopenia ở các bệnh nhân cao tuổi tại Việt Nam .