• |

Trang chủ - Ấn phẩm - Giới thiệu cuốn tài liệu "Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế" - Hướng dẫn thực hành dành cho nghiên cứu viên

Giới thiệu cuốn tài liệu "Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế" - Hướng dẫn thực hành dành cho nghiên cứu viên

 

TÀI LIỆU " VIẾT VÀ XUẤT BẢN BÀI BÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ"

Hướng dẫn thực hành dành cho nghiên cứu viên

Tác giả: 

PGS.TS Hoàng Văn Minh
Trường Đại học Y tế công cộng

Biên tập viên:   
GS. TS Philip C.Nasca

Trường Đại học Albany, Đại học quốc gia New York, Albany, Mỹ

 

Xuất bản bài báo khoa học với các tạp chí có bình duyệt quốc tế ngày càng trở nên là một mục tiêu quan trọng đối với các nhà khoa học. Hiện nay, ngày càng nhiều nhà nghiên cứu khoa học coi việc xuất bản khoa học quốc tế là góp phần quan trọng cho danh tiếng nghiên cứu khoa học của họ. Nhiều trường, viện coi số lượng xuất bản khoa học là thước đo chính về năng suất khoa học đối với các giảng viên. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu sinh từ của các trường đại học được yêu cầu có các công trình khoa học được xuất bản trước khi họ có thể bảo vệ luận án. 

 

Tuy vậy, nhiều nghiên cứu viên, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực hệ thống y tế, xem việc viết bài báo khoa học và xuất bản các công trình này với các tạp chí bình duyệt quốc tế là rất thách thức. Chúng tôi đồng ý rằng không dễ dàng để làm việc này, tuy nhiên, chúng tôi tin rằng vẫn có thể làm và đạt được điều đó.

 

Cuốn tài liệu này được viết dựa trên tổng kết và tổng hợp y văn hiện tại cũng như là từ chính kinh nghiệm của chúng tôi, và cuốn tài liệu nhằm cung cấp cho bạn đọc những khái niệm chính liên quan đến viết bài báo khoa học và các phương pháp, cách thức tiến hành để chuẩn bị bài báo khoa học được gửi tới các tạp chí khoa học bình duyệt quốc tế. 

 

Trong quá trình biên soạn cuốn tài liệu, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng để hoàn thiện hơn cuốn tài liệu này. 

 

Chúng tôi hi vọng bạn đọc sẽ tìm thấy nhiều điều hữu ích từ cuốn tài liệu này. 

 

Kính chúc may mắn! 

 

(Trích từ cuốn tài liệu "Viết và xuất bản bài báo khoa học quốc tế - Hướng dẫn thực hành dành cho nghiên cứu viên")

 

 

Quý độc giả có thể tải toàn văn tài liệu tại đây

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :