Logo cphs
 • Tiếng Việt
 • |
 • English

Trang chủ - Cán bộ TTNCKHSK - PGS.TS. Kim Bảo Giang

PGS.TS. Kim Bảo Giang

 

Chuyên gia cao cấp

Chức danh và vị trí công tác

 • Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ
 • Phó viện trưởng, Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội
 • Giảng viên, Khoa Giáo dục sức khỏe, Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội
 • Giám đốc, Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng, Đại học Y Hà Nội

 

Thông tin liên hệ

Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Phố Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-4-2917966,        fax: 84-4-8523032,       ĐTDĐ: 0913026483

 Email: kimbaogiang@hmu.edu.vn  or kbgiangvn@yahoo.com

 

Lĩnh vực chuyên môn, chuyên sâu

Giảng dạy và nghiên cứu kinh tế y tế, các phương pháp nghiên cứu và thống kê y tế

 

Quá trình đào tạo

 • Tiến sỹ Y xã hội học, Khoa Y tế công cộng, Viện Karolinska, Thụy Điển, 2002 - 2006
 • Thạc sĩ Y tế công cộng, Trường Y tế công cộng, Đại học Umea, Thụy Điển, 2000 – 2001
 • Chuyên khoa cấp I về Vệ sinh và Dịch tế, Trường Đại học Y Hà Nội, 1994 - 1996
 • Bác sĩ, Đại học Y Hà Nội, 1990 – 1996

 

Kinh nghiệm chuyên sâu

 • Giảng dạy quản lý y tế (hệ thống thông tin y tế), giáo dục và truyền thông sức khỏe, các phương pháp nghiên cứu sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực
 • Thiết kế nghiên cứu, thiết kế bộ câu hỏi điều tra, xử lý và phân tích số liệu, lập kế hoạch dự án, tổ chức tiến hành nghiên cứu, v.v
 • Thiết kế và tiến hành các nghiên cứu định tính và định lượng, các cuộc điều tra bao gồm khâu phân tích số liệu và viết báo cáo nghiên cứu
 • Tổ chức và điều hành các hội thảo, khóa đào tạo, phát triển và quản lý dự án, phát triển nguồn nhân lực v.v
 • Xây dựng đề xuất dự án, đề xuất nghiên cứu
 • Giảng dạy giáo dục y học: đánh giá sinh viện, phát triển tài liệu giảng dạy, giảng dạy thực địa.

 

Ấn phẩm khoa học quốc tế

 • Hoan Thi Le, Ellinor Ottosson, Thi Kim Chuc Nguyen, Bao Giang Kim, Peter Allebeck. Drug use  and self medication among children with respiratory illness or diarrhea in a rural district in Viet Nam: a qualitative study. Journal of Multidisciplinary Health care 2011; 4: 329-336 (abstract)
 • Christine Poulos, Jui-Chen Yang, Carol Levin, Hoang Van Minh, Kim Bao Giang, Diep Nguyen. Mothers’ preferences and willingness to pay for HPV vaccines in Vinh Long Province, Vietnam. Social Science & Medicine 73 (2011) 226e234.(abstract)
 • Van Minh Hoang; Hai Phan Thi; Giang Kim Bao; Nga Pham Quynh; Khanh Pham Huyen; Lam Nguyen Tuan; Kinh Ly Ngoc. Effects of individual characteristics and school environment on cigarette smoking among students ages 13-15: A multilevel analysis of the 2007 Global Youth Tobacco Survey (GYTS) data from Vietnam. Global public health 2011;6(3):307-19 (abstract)
 • Giang KB, Dzung TV, Kullgren G, Allebeck P. Prevalence of mental distress and use of health services in a rural district in Vietnam. Glob Health Action. 2010 Jan 15;3. doi: 10.3402/gha.v3i0.2025.(abstract)
 • Diep Pham Bich, Alan R Clough, Hien Nguyen Van, Giang Kim Bao  & Petra G Buettner. Alcohol consumption and alcohol-related problems among Vietnamese medical students. Drug and Alcohol Review (March 2010), 29, 219–226 DOI: 10.1111/j.1465-3362.2009.00094 (abstract)
 • Minh HV, Huong DL, Giang KB, Byass P. Economic aspects of chronic diseases in Vietnam. Glob Health Action. 2009 Dec 20;2. doi: 10.3402/gha.v2i0.1965 (abstract)
 • Minh HV, Hai PT, Giang KB, Kinh LN. Prevalence of and susceptibility to cigarette smoking among female students aged 13 to 15 years in Vietnam, 2007. Prev Chronic Dis. 2010 Jan;7(1):A11. Epub 2010 Jan 15 (abstract)
 • Minh HV, Giang KB, Huong DL, Huong le T, Huong NT, Giang PN, Hoat LN, Wright P.Costing of clinical services in rural district hospitals in northern Vietnam. Int J Health Plann Manage. 2010 Jan;25(1):63-73 (abstract)
 • Van Minh H, Giang KB, Bich NN, Huong NT.Tobacco farming in rural Vietnam: questionable economic gain but evident health risks. BMC Public Health. 2009 Jan 20;9:24 (abstract)
 • Minh HV, Huong DL, Giang KB.Self-reported chronic diseases and associated sociodemographic status and lifestyle risk factors among rural Vietnamese adults. Scand J Public Health. 2008 Aug;36(6):629-34 (abstract)
 • Hoang MV, Nguyen TB, Giang KB , Dao LH, Nguyen TH, Wright P. Cost of providing the expanded programme on immunization: findings from a facility-based study in Viet Nam, 2005. Bull World Health Organ. 2008 Jun;86(6):429-34 (abstract)
 • Giang KB, Allebeck P, Spak F, Van Minh H, Dzung TV.Alcohol use and alcohol consumption-related problems in rural Vietnam: an epidemiological survey using AUDIT.Subst Use Misuse. 2008;43(3-4):481-95 (abstract)
 • Giang KB, Allebeck P, Kullgren G, Tuan NV.The Vietnamese version of the Self Reporting Questionnaire 20 (SRQ-20) in detecting mental disorders in rural Vietnam: a validation study. Int J Soc Psychiatry. 2006 Mar;52(2):175-84 (abstract)
 • Giang KB, Spak F, Dzung TV, Allebeck P.The use of audit to assess level of alcohol problems in rural Vietnam.  Alcohol Alcohol. 2005 Nov-Dec;40(6):578-83. Epub 2005 Aug 22 (abstract)
 • Giang KB, Allebeck P.Self-reported illness and use of health services in a rural district of Vietnam: findings from an epidemiological field laboratory. Scand J Public Health Suppl. 2003;62:52-8 (abstract)


Báo cáo khoa học

 • Adolescent reproductive health  in Vietnam, 102 pages, Study report submitted to Netherlands Embassy and Hanoi Medical University (1999).
 • Health needs and health care service use of children under 5 years in Conhue commune, TuLiem district, Hanoi, Vietnam. Study report, Vietnam-Netherlands project, Hanoi Medical University, 1999- 30 pages
 • Management capacity of health manager at district level. Summary record of scientific papers, Hanoi Medical University, 2000, 47-52.
 • Decentralisation in health- Does it benefit children? Case study of Hatay .(Study report)
 • Health care for school age children: Does health care meet the child right to health care?- Literature review and secondary data analysis. (Study report)
 • Mental disorders among school-age children in primary schools in Vinh Phuc province, 2006. (study report)

 

Chủ đề :