Logo cphs
 • Tiếng Việt
 • |
 • English

Trang chủ - Cán bộ TTNCKHSK - PGS.TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt

PGS.TS. Phạm Huy Tuấn Kiệt

 

Chuyên gia cao cấp

 

Chức danh và vị trí công tác

 • Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ
 • Giảng viên, Bộ môn Kinh tế y tế, Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội

 

Thông tin liên hệ

 • Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại: 38523798, Điện thoại di động: 0989147415
 • Thư điện tử: phamhuytuankiet_vkt@fpt.vn

 

Quá trình đào tạo

 • Thạc sĩ y tế công cộng, Trường Đại học Dresden, Đức, 1996 – 1998
 • Tiến sĩ y khoa, Đại học Leipzig, Đức, 1994 – 1995
 • Bác sĩ, Đại học Leipzig, Đức, 1998 – 1994

 

Kinh nghiệm chuyên môn, chuyên sâu

 • Y tế công cộng
 • Y học gia đình/Y học nội trú
 • Quản lý bệnh viện
 • Kinh tế y tế
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Quản lý và xử lý số liệu; sử dụng thành thạo SPSS, Stata, Excel, Access

 

Quá trình công tác

 

 • Tháng 2/2012  - Tháng 3/2012: Tổ chức GIZ (Đức); Tư vấn; Đánh giá việc đào tạo quản lý bệnh viện tại Việt Nam
 • Tháng 9/2009 đến nay: Trường Đại học Y Hà Nội; Giảng viên; Giảng dạy môn Kinh tế y tế, quản lý tài chính trong lĩnh vực y tế cho khóa đào tạo quản lý dành cho những vị trị lãnh đạo tại hai tỉnh Kiên Giang và Lâm Đồng; Thạc sĩ y tế công cộng; Cử nhân y khoa, Cử nhân y tế công cộng, Cử nhân y học dự phòng
 • Tháng 9/2008 đến nay: Đại học Thăng Long; Giảng viên; Giảng dạy môn Kinh tế y tế; Quản lý tài chính
 • Tháng 9/2010 - tháng 4/2012: Bệnh viện 115 (tp Hồ Chí Minh); Tư vấn, hướng dẫn luận án tiến sĩ; Chi phí từ khía cạnh người cung cấp dịch vụ y tế, điều tra về hiệu quả và chi phí của bệnh nhân, phân tích chi phí hiệu quả của bệnh lọc thận nhân tạo
 • Tháng 9/2009 - tháng 12/2010: Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế; Nghiên cứu viên; Đánh giá nhu cầu về chăm sóc y tế tại nhà ở Việt Nam
 • Tháng 3/2010 - tháng 8/2010: Bộ y tế, CDC; Tư vấn; Chi phí điều trị tại bệnh viện thuốc ARV và phân bổ nguồn lực tại Việt Nam cho giai đoạn 2011 - 2015
 • Tháng 2/2010 - tháng 5/2010: Bộ y tế, UNICEF; Tư vấn; Phân tích ngân sách cho chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại Việt Nam
 • Tháng 11/2009 - tháng 3/2010: Công ty VICOM; Tư vấn trưởng; Phân tích thị trường và nghiên cứu khả thi đối với dự án bệnh viện VinMec tiêu chuẩn quốc tế 5 sao tại Hà Nội. Bệnh viện được khánh thành ngày 7 tháng 1 năm 2012
 • Tháng 12/2009: Công ty Makoro, London, DANIDA; Tư vấn trong nước; Đánh giá rủi ro đối với Chương trình quốc gia về bảo hộ và an toàn lao động
 • Tháng 11/2009 - tháng 12/2009: UNICEF, Bộ Tài chính; Tư vấn trong nước; Phân tích ngân sách xã hội của lĩnh vực giáo dục và y tế
 • Tháng 3/2009 - tháng 7/2009: Ngân hàng thế giới, VKT, Bộ Y tế; Tư vấn tưởng; Đánh giá việc lập kế hoạch ngân sách y tế tại 13 tỉnh đông bằng sông Cửu Long
 • Tháng 7/2005 - tháng 11/2009: Bộ Tài chính; Bộ Y tế, Ngân hàng thế giới; Tư vấn trong nước; Dự án cải cách tài chính công, cung cấp dịch vụ tư vấn cho dự án, Bộ Y tế, các Sở y tế của 4 tỉnh thí điểm (Hà Nội, Hà Tây, Bình Dương, Vĩnh Long) theo khung chi phí giữa kỳ (MTEF) 
 • Tháng 12/2008 - tháng 2/2009: DANIDA, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư vấn, nghiên cứu xác thực và theo dõi chi tiêu công và cập nhật đánh giá rủi ro của chương trình mục tiêu quốc gia gia đoạn II mảng nước sạch và vệ sinh
 • Tháng 8/2008 - tháng 1/2009: DIFD; Tư vấn trong nước; Đánh giá chương trình 135 và chương trình Giáo dục cho mọi người
 • Tháng 12/2008: Makoro Ltd, London, DANIDA; Tư vấn trong nước; Đánh giá nhanh chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu và tiêu thụ hiệu quả năng lượng
 • Tháng 8/2008 - tháng 10/2008: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng thế giới; Tư vấn; Phân tích quản lý tài chính nhằm đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, các biện pháp thích ững rủi ro tiềm tàng và quản lý tài chính trong việc sử dụng Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục và trong việc sử dụng cách tiếp cận mới với sự hỗ trợ ngân sách trực tiếp từ ngân sách nhà nước được sử dụng trong chương trình 135
 • Tháng 9/2004 - tháng 8/2008: Đại học Y Hà Nội; Khoa Y học gia đình; Giảng viên; Giảng dạy môn Y học gia đình cho bác sĩ từ các trạm y tế xã theo chuyên khoa II
 • Tháng 2-2008 - tháng 5/2008: Ngân hàng thế giới; Tư vấn; Đánh giá Dự án vệ sinh và nước sạch nông thôn gia đoạn 1
 • Tháng 1/2008 - tháng 5/2008: Đại học Thăng Long; Nhóm tư vẫn trưởng; Khoa tài liệu giảng dạy cho quản lý bệnh viện, hiện nay đã tổ chức được 3 khóa
 • Tháng 1/2008: Bộ Tài chính, AusAid; Tư vấn; Điều chỉnh thông tư liên bộ về giá nước tại Việt Nam
 • Tháng 6/2007 - tháng 12/2007: UNICEP, Bộ Y tế; Tư vấn trưởng; Đánh giá việc thực hiện bảo hiểm y tế tại các trạm y tế xã của Việt Nam
 • Tháng 7/2007 - 10/2007: DAI Europ, ltd, Ausaid, Bộ Tài chính; Tư vấn trong nước; Đánh giá rủi ro cho 06 tỉnh; thu thập số liệu và viết báo cáo gửi cho Ausaid và DFID để có thể hỗ trợ tái định hướng chiến lược hỗ trợ tại Việt Nam
 • Tháng 7/2007 - tháng 9/2007: CRS; Tư vấn trưởng; Đánh giá nhu cầu giáo dục và y học của trẻ em khuyết tật, nạn nhân của chất độc màu da cam/Dioxin
 • Tháng 7/2007 - 10/2007: Ủy ban quốc gia về chăm sóc bà mẹ và bảo vệ trẻ em; Tư vấn trưởng; Đánh giá hệ thống thông tin quản lý hậu cần tự động; hệ thống máy tính trên nền website để quản lý công việc hậu cần
 • Tháng 6 năm 2006 - 7/2007: Pathfinder Quốc tế; Tư vấn trưởng và Giảng viên; Phân tích tình huống ra quyết định trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản tại Việt Nam, xây dựng tài liệu giảng dạy và thiết kế khóa học DDM, đã triển khai một số khóa DDM tại Việt Nam
 • Tháng 11/2006 - 5/2007: DFID; Tư vấn trưởng dự án tại Việt Nam; Đánh giá hệ thống tiền lương và thưởng của các chương trình HIV/AIDS và thiết lập các lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống chi phí hài hòa đối với ODA do các chương trình HIV/AIDS hỗ trợ
 • Tháng 12/2006 - tháng 1/2007: Plan Quốc tế; Tư vấn trưởng; Đánh giá nhu cầu làm mẹ an toàn tại tỉnh Quảng Bình, cung cấp khuyến nghị thiết kế các hoạt động dự án
 • Tháng 1/2005 - 10/2006: China Medical Board tại New York; Tư vấn trưởng; Đánh giá tác động của y học gia đình trong chăm sóc sức khỏe tại tuyến cơ sở
 • Tháng 2/2006 - 8/2006: Inwent; Tư vấn; Đánh giá các khóa học trực tuyến về các chủ đề HIV/AIDS
 • Tháng 2/2006 - 6/2006: Catholic Relief Service và World Concern; Tư vấn; Đánh giá nhu cầu ban đầu về y tế, giáo dục và đào tạo nghề của người khuyết tật tại hai tỉnh Quảng Nam và Ninh Bình, Phát triển dự án
 • Tháng 3/2005 - 7/2005: Plan Quốc tế; Tư vấn trưởng; Nghiên cứu vi mô  nhằm xây dựng các chương trình bảo hiểm y tế dựa vào cộng đồng tại Việt Nam
 • Tháng 9/2004 - 11/2004: Mediconsult, KfW; Giảng viên và Tác giả; cung cấp bài giảng về quản lý bệnh viện cho Mediconsult trong khuôn khổ dự án 9 bệnh viện tỉnh của tổ chức KfW (Đức)
 • Tháng 11/2003 - 5/2004: Đại học Y tế công cộng; Giảng viên; dạy môn Kinh tế y tế, phương pháp nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá gánh nặng bệnh tật tại Field Lab Chi Linh
 • Tháng 9/2002 - 3/2003: Bảo hiểm y tế Việt Nam; Tư vấn; Đánh giá lợi ích của người được bảo hiểm khi sử dụng dịch vụ y tế
 • Tháng 10/1998 - 2/2002: Heidelberg/ Germany – Vietnam (EU); Điều phối viên phía Việt Nam; Nghiên cứu hệ thống y tế và chính sách- Cải cách ngành y tế và chia sẻ kết quả nghiên cứu
 • Tháng 1/2001 - 3/2003: Bộ Y tế, Ngân hàng Thế giới, Đại học Heidelberg; Điều phối viên; Hướng dẫn khóa học thạc sĩ liên kết về chương trình Kinh tế y tế tại Việt nam; trường Đại học Heidelberg thực hiện khóa học Kinh tế y tế tại Hà Nội với trường Đại học Kinh tế Quốc dân; khóa học do Ngân hàng Thế giới tài trợ
 • Tháng 10/1999 - tháng 3/2002: MDK Badenwuertemberg/ Đại học Freiburg; Xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu, đánh giá các hoạt động tự hỗ trợ tại Đức
 • Tháng 10/1998 - 12/1999: Deutsche Koordinierungsstelle für Gesundheits-Wissenschaften, Khoa Xã hội Y tế; Tổ chức hội nghị; chuyên gia IT về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu hội nghị; Văn phòng điều phối y tế công cộng của Đức tổ chức Hội nghị Y tế công cộng cho các quốc gia có sử dụng tiếng Đức năm 1999. 

 

Chủ đề :