Logo cphs
 • Tiếng Việt
 • |
 • English

Trang chủ - Cán bộ TTNCKHSK - Th.S Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Th.S Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Nghiên cứu viên

Chức danh và vị trí công tác

 • Thạc sĩ Y tế công cộng
 • Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng.

 

Địa chỉ liên hệ

 • Phòng A508, Nhà A, Đại học Y tế công cộng, Số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
 • Điện thoại: 0945 595 818
 • Email: ntnp@huph.edu.vn, nguyenngocphuong2905@gmail.com

 

Lĩnh vực chuyên sâu

Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu y tế công cộng, tập trung vào bệnh không lây nhiễm và dự phòng ung thư. 

 

Quá trình đào tạo

 • Nghiên cứu sinh Tiến sỹ Y tế công cộng (2019- Đại học Gothenburg, Thụy điển)
 • Thạc sỹ Y tế công cộng, Trung tâm Ung thư Quốc Gia, Trường Cao học về Khoa học và Chính sách Ung Thư, Hàn Quốc, 2016-2018
 • Cử nhân Y tế Công Cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, Việt Nam, 2011-2015

  

Ấn phẩm khoa học

 • Minh Van Hoang, Phuong Thi Ngoc Nguyen, Thi Phuong Thao Tran, Long Quynh Khuong, An Thi Minh Dao, Huy Van Nguyen, Riyanti Djalante, Hanh Thi Tuyet Tran (2020). The COVID-19 pandemic in the ASIAN: A preliminary report on the spread, burden and medical capacities. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 13(6)
 • Thi Phuong Thao Tran, Thanh Ha Le, Thi Ngoc Phuong Nguyen, Van Minh Hoang (2020). Rapid response to the COVID-19 pandemic: Vietnam government’s experience and preliminary success. Journal of Global Health.
 • Nguyen Thi Ngoc Phuong, Hoang Van Minh, Tran Thu Ngan, Jason Thatcher Shellaby, Alma J. Adler, Helen McGuire, Bui Van Truong, Bui Phuong Linh, Khuong Quynh Long, Tran Tuan Anh, Hoang Thao Anh, Le Minh Dat, Nguyen Thuy Duyen, Hoang Hong Hanh, Nguyen Bao Ngoc, Tran Thi Phung, Nguyen Thi Van, Do Van Vuong (2020), Knowledge change related to hypertension in the Southern province of Vietnam: a community based, before and after intervention evaluation, J Glob Health Sci. 2020 Jun;2(1):e14.
 • Phuong Nguyen, Xuan Le, Huong Le, Toan Do, Jin Kyung Oh, Young Joo Won, Kui Son Choi (2020). Knowledge of Cervical cancer and Human Papillomavirus vaccines among Child-bearing aged women in Hanoi, Vietnam, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention.
 • Xuan Le, Phuong Nguyen, Toan Do, Thang Nguyen, Huong Le, Cuong Nguyen, Giang Ha, Chi Hoang, Bach Tran, Carl A. Latkin, Roger C.M Ho, Cyrus S.H. Ho (2020). Intention to Pay for HPV Vaccination among Women of Childbearing Age in Vietnam, Int. J. Environ. Res. Public Health, 17(9), 3144
 • Phuong Nguyen, Yoon Young Lee, Mina Suh, Boyoung Park, Jae Kwan Jun, Yeol Kim, Kui Son Choi (2018).  Association between cervical cancer screening and Human papillomavirus vaccine status among Korean women. Conference paper. The Society for Epidemiologic Research 51st Annual Meeting, Baltimore, MD, USA.
 • Phuong Nguyen, Xuan Le, Huong Le, Toan Do, Jin Kyung Oh, Young Joo Won, Kui Son Choi (2018). Differences in knowledge regarding cervical cancer and human papillomavirus vaccination among reproductive-aged women in metropolitan versus non-metropolitan areas in Vietnam. Conference paper. The 9th General Assembly and International Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, Jeju, Korea.
 • Bach Tran, Xuan Le, Phuong Nguyen, Quynh Le, Hue Mai, Huong Nguyen, Huong Le, Tung Tran, Carl A. Latkin, Melvyn W.B. Zhang, and Roger C.M. Ho (2018). Feasibility of e-Health Interventions on Smoking Cessation among Vietnamese Active Internet Users. Int J Environ Res Public Health; 15(1): 165.
 • Phuong Nguyen, Yoon Young Lee, Mina Suh, Boyoung Park, Jae Kwan Jun, Yeol Kim, Kui Son Choi (2017). Factors associated with cervical cancer screening among women aged 20-39 from 2014 to 2016. Conference paper. The Korean society for preventive medicine conference 2017, Busan, Korea
 • Xuan Le, Phuong Nguyen, Tai Le, Huong Le, Ha Hoang, Hanh Hoang (2016), The situation of using latrines in 2 communes of Van Chan district, Yen Bai province in 2013, Vietnam Journal of Practical Medicine, 5(1008) 5(1009), p29-32.
 • Xuan Le, Phuong Nguyen, Tai Le, Huong Le, Ha Hoang, Hanh Hoang (2016), The use of clean water in 2 communes of Van Chan district, Yen Bai province in 2013, Vietnam Journal of Practical Medicine, 5(1008) 5(1009), p10-13


 

 

Chủ đề :