Logo cphs
 • Tiếng Việt
 • |
 • English

Trang chủ - Cán bộ TTNCKHSK - ThS. Phan Văn Cần

ThS. Phan Văn Cần

Nghiên cứu viên

Chức danh và vị trí công tác:

 • Thạc sĩ Thống kê, Kỹ sư Công nghệ Thông tin
 • Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Đại học Y tế công cộng.

 

Địa chỉ liên hệ:  

 • 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
 • Phòng A508, Nhà A, Đại học Y tế công cộng, Số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
 • Email: pvc3@huph.edu.vn; pvcan_gso@hotmail.com

 

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:

 • Hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông
 • Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu thống kê (Xây dựng đề cương, thiết kế công cụ thu thập số liệu, phân tích, và viết báo cáo)

 

Quá trình đào tạo

 • Thạc sỹ Thống kê, Đại học Philippines Diliman, 8/2015 – 6/2018
 • Kỹ sư Điện tử viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, 1993-1998

 

Xuất bản

 1.  Le Tran Ngoan, Le Xuan Hung, Pham Van Phu, Nguyen Quang Dung, Tran Hieu Hoc, Pham Thi Oanh, Nguyen Thanh Binh, Dinh Thi Minh, Nguyen Thu Hoai, Pham Thi Ha Phuong, Trinh Thi Duc Hanh, Lam Van Chien, Phan Van Can. (2019). Reproducibility of a designed semi-quantitative food frequency questionnaire in general populations in the North Viet Nam. Southeast-Asian J. of Sciences Vol. 6, No. 2 (2018) pp. 188-197.
 2. Lê Trần Ngoan, Phạm Văn Phú, Nguyễn Quang Dũng, Trần Hiếu Học, Phạm Thị Oanh, Nguyễn Thanh Bình, Đinh Thị Minh, Nguyễn Thu Hoài, Phạm Thị Hà Phương, Trịnh Thị Đức Hạnh, Lâm Văn Chiến, Lê Xuân Hưng, Phan Văn Cần. Tập tính dinh dưỡng ở 300 hộ gia đình ở miền Bắc nước ta năm 2017. Y học Việt Nam. Số 1 & 2, tháng 2 năm 2019: 126-130
 3. Lê Trần Ngoan, Phạm Văn Phú, Nguyễn Quang Dũng, Trần Hiếu Học, Phạm Thị Oanh, Nguyễn Thanh Bình, Đinh Thị Minh, Nguyễn Thu Hoài, Phạm Thị Hà Phương, Trịnh Thị Đức Hạnh, Lâm Văn Chiến, Lê Xuân Hưng, Phan Văn Cần. Phân tích mức tiêu thụ 86 chất dinh dưỡng tại 300 hộ gia đình năm 2017. Y học Việt Nam. Số 1 & 2, tháng 2 năm 2019: 82-86
 4. Lê Trần Ngoan, Phạm Văn Phú, Nguyễn Quang Dũng, Trần Hiếu Học, Phạm Thị Oanh, Nguyễn Thanh Bình, Đinh Thị Minh, Nguyễn Thu Hoài, Phạm Thị Hà Phương, Trịnh Thị Đức Hạnh, Lâm Văn Chiến, Lê Xuân Hưng, Phan Văn Cần, Lê Quang Minh. Thiết kế bộ câu hỏi tần suất tiêu thụ thực phẩm bán định lượng bằng kết quả điều tra dinh dưỡng hộ gia đình năm 2017. Y học Việt Nam. Số 1, tháng 4 năm 2019: 133-137.

Chủ đề :