Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Giới thiệu về Chililab - GIỚI THIỆU CƠ SỞ THỰC ĐỊA CHÍ LINH - CHILILAB

GIỚI THIỆU CƠ SỞ THỰC ĐỊA CHÍ LINH - CHILILAB

 

 

GIỚI THIỆU CHUNG

 

CHILILAB là tên viết tắt của hệ thống giám sát dân số - dịch tễ học của trường Đại học Y tế công cộng tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Cơ sở thực địa này được xây dựng với sự giúp đỡ về tài chính của quỹ CMB và sự tự nguyện của Ủy ban nhân dân thị xã Chí Linh.

 

Cơ sở CHILILAB được xây dựng tại thị xã Chí Linh – Hải Dương cách Hà Nội 60km theo đường chim bay về phía Đông Bắc. Chí Linh được chọn không chỉ vì tính đại diện của nó cho Việt Nam về sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội mà về cả các vấn đề YTCC. Chí Linh giữ vị trí quan trọng giữa các khu vực tam giác trọng điểm kinh tế lớn của miền Bắc Việt Nam. Sự phát triển năng động của kinh tế Thị xã đã làm cho Chí Linh có một tầm vóc phát triển khác hẳn so với các huyện khác của tỉnh Hải Dương. Người dân và các điều kiện kinh tế văn hóa xã hội của Chí Linh rất phong phú bao hàm cả nông thôn truyền thống và đô thị hóa cao. Vị thành viên và những người trẻ tuổi (tuổi từ 15 – 24) chiếm khoảng 20% trong tổng dân số toàn Thị xã. Lãnh đạo địa phương thể hiện sự cam kết cao trong việc xây dựng Cơ sở thực địa nhằm nâng cao sức khỏe người dân.

 

CHILILAB là một trong số ít cơ sở thực địa trên thế giới gắn liền nhiệm vụ đào tạo với nghiên cứu và các chương trình can thiệp nhằm mục tiêu góp phần cung cấp thông tin cho việc hoạch định chính sách y tế với mục đích cuối cùng là nâng cao sức khỏe cộng đồng.

 

Với bản chất là hệ thống giám sát định kỳ dân số và dịch tễ học tại cộng đồng, CHILILAB đã và đang cung cấp những số liệu quan trọng và xác thực về dân số, kinh tế, văn hóa xã hội của cộng đồng, làm cơ sở cho việc triển khai có hiệu quả các nghiên cứu đặc thù và các chương trình can thiệp. Thông qua các hoạt động đào tạo và nghiên cứu triển khai tại CHILILAB, công tác nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy của nhà trường, của học viên, sinh viên đã phát triển theo hướng gắn chặt và giải quyết các vấn đề của thực tế một cách khoa học.

 

MỤC TIÊU CỦA CHILILAB

 

Mục tiêu chung của CHILILAB là nhằm giám sát tình hình dân số, sức khỏe, tiến hành các hoạt động nghiên cứu, đào tạo y tế công cộng chuyên sâu và làm nền tảng cho việc hoạch định chính sách và xây dựng năng lực góp phần tăng cường sức khỏe cộng đồng và uy tín quốc tế của hệ thống Y tế công cộng Việt Nam thông qua duy trì lâu dài hệ thống giám sát dân số - dịch tễ học.

 

MỘT SỐ LĨNH VỰC ƯU TIÊN CHO NGHIÊN CỨU

 

1.  Khuynh hướng chung của tình hình bệnh tật và tử vong dưới tác động của sự biến đổi kinh tế, văn hóa xã hội

 

2.  Mô hình và khuynh hường sức khỏe vị thành niên (sức khỏe sinh sản, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, HIV/AIDS và chấn thương), các yếu tố nguy cơ, bảo vệ ảnh hưởng lên sức khỏe và hành vi sức khỏe vị thành niên.

 

3.  Mô hình và khuynh hướng của các bệnh mãn tính không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ dưới tác động của sự biến động về kinh tế, văn hóa xã hội trong quần thể.

 

4. Thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chi tiêu cho các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của người dân.

 

QUẨN THỂ TRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT

 

Tổng số dân nằm trong phạm cơ sở thực địa vào khoảng 64.000 người, phân bố trên 3 thị trấn và 4 xã có chỉ số kinh tế phát triển và tốc độ đô thị hóa cao.

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu khoa học Sức khỏe (CPHS)

 

Chủ đề :

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC