Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Đào tạo - Chương trình đào tạo tập huấn xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật

Chương trình đào tạo tập huấn xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật

 
Tên chương trình:
Chương trình đào tạo tập huấn xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật
 
Thời gian:
Ngày Chủ nhật, 17/05/2020 và 31/05/2020
 
Địa điểm:
Hội trường Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai
 
Mục đích: 
Nhằm nâng cao năng lực về dựng cấu phần của giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật trong lĩnh vực y tế cho cán bộ Bệnh viện Bạch Mai
 
Thành phần tham dự: 
Số lượng: 300 cán bộ tham dự, bao gồm
  • Lãnh đạo Viện/Trung tâm/Khoa phòng; 
  • Điều dưỡng trưởng 
  • Cán bộ được giao xây dựng giá của gói dịch vụ, thủ thuật, phẫu thuật 
 
Giảng viên - quản lý lớp: 
GS.TS. Hoàng Văn Minh - Phó Hiệu trưởng Trường đại học y tế công cộng  
 
Nội dung học tập:
• Khái niệm chi phí, giá, các cấu phần chi phí/giá dịch vụ y tế.
• Tính toán được đầy đủ các chi phí dựa trên phương pháp phân bổ từng bước.
• Tính toán chi phí đầy đủ dựa trên phương pháp đơn vị giá trị tương đối (RVU)
• Tính toán được giá dịch vụ y tế dựa trên chi phí.
 
Nội dung chương trình xem tại đây
 
Một số hình ảnh về chương trình đào tạo
 
GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai phát biểu tại Chương trình đào tạo 
tập huấn xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật
 
 
GS.TS Hoàng Văn Minh phát biểu tại Chương trình đào tạo tập huấn
xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật
 
 
Toàn cảnh Chương trình đào tạo tập huấn xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật
 
 
Toàn cảnh Chương trình đào tạo tập huấn xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật
 
 
 
 
 
Học viên đặt câu hỏi cho giảng viên tại Chương trình đào tạo tập huấn
xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật
 
 
GS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc BV Bạch Mai với GS.TS. Hoàng Văn Minh tại Chương trình
đào tạo tập huấn xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật
 
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng
 

Chủ đề :