Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Đào tạo - Hội thảo "Phương pháp viết bài báo khoa học quốc tế: số đặc biệt Tâm lý học sức khỏe tại Việt Nam - Health Psychology in Vietnam”

Hội thảo "Phương pháp viết bài báo khoa học quốc tế: số đặc biệt Tâm lý học sức khỏe tại Việt Nam - Health Psychology in Vietnam”

 

 

Tên hội thảo: 

“Phương pháp viết bài báo khoa học quốc tế: số báo đặc biệt Tâm lý học sức khỏe tại Việt Nam - Health Psychology in Vietnam”

 

Mục tiêu: 

Sau khóa học, học viên có thể có kiến thức về

  • Một số khái niệm cơ bản về bài báo khoa học quốc tế
  • Chuẩn bị bản thảo bài báo khoa học quốc tế định lượng
  • Chuẩn bị bản thảo bài báo khoa học quốc tế: các nghiên cứu định tính
  • Chỉnh sửa và thảo luận 01 bản thảo bài báo khoa học định lượng sẽ nộp cho số báo đặc biệt "Health Psychology in Vietnam"

 

Thời gian: 

Thứ 5, ngày 02 tháng 01 năm 2020
 

Địa điểm: 

Phòng họp A207, Nhà A, Trường Đại học Y tế công cộng (Số 1A đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

 

Thành phần tham dự: 

  • Chuyên gia;
  • Giảng viên, nghiên cứu viên, học viên và sinh viên các trường Đại học,
  • Viện nghiên cứu

 

Chương trình hội thảo: 

Phương pháp viết bài báo khoa học quốc tế: số báo đặc biệt Tâm lý học sức khỏe tại Việt Nam - Health Psychology in Vietnam

 

Một số hình ảnh về hội thảo: 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :