• |

Trang chủ - Ấn phẩm - Trường ĐH Y tế công cộng giới thiệu cuốn sách "Nghiên cứu triển khai trong y tế: Hướng dẫn thực hành của Tổ chức Y tế Thế giới"

Trường ĐH Y tế công cộng giới thiệu cuốn sách "Nghiên cứu triển khai trong y tế: Hướng dẫn thực hành của Tổ chức Y tế Thế giới"

 

Cuốn sách "Nghiên cứu triển khai trong y tế: Hướng dẫn thực hành" giới thiệu các khái niệm cơ bản được sử dụng trong nghiên cứu triển khai và mô tả các phương pháp/cách tiếp cận và các trường hợp có thể sử dụng nghiên cứu triển khai. Mục đích chính của tài liệu Hướng dẫn này là hỗ trợ phát triển và thúc đẩy nhu cầu về nghiên cứu triển khai theo hướng tập trung vào vấn đề, định hướng hành động và hơn hết là phù hợp với các nhu cầu của hệ thống y tế. 

 

Trường Đại học Y tế công cộng xin giới thiệu cuốn sách Nghiên cứu triển khai trong y tế: Hướng dẫn thực hành của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) do tác giả David H. Peters và cộng sự thực hiện. Tài liệu hướng dẫn này được Liên minh nghiên cứu chính sách và hệ thống y tế (Alliance for Health Policy and Systems Research -AHPSR) soạn thảo với sự hỗ trợ từ Diễn đàn nghiên cứu triển khai (Implementation Research Platform - IRP). 

 

Một trong những thách thức lớn nhất mà cộng đồng y tế toàn câu đang phải đối mặt là làm thế nào để áp dụng và triển khai các thử nghiệm/can thiệp đã được chứng minh hiệu quả vào thực tế. Nghiên cứu về hệ thống y tế, ví dụ như nghiên cứu triển khai, rất quan trọng để giải quyết thách thức này, tạo cơ sở cho việc ra quyết định dựa trên bằng chứng và dựa trên bối cảnh, và rất cần thiết để áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Với tài liệu Hướng dẫn này, WHO tiếp tục hỗ trợ cho lĩnh vực nghiên cứu triển khai thông qua việc giới thiệu những nội dung luôn là thách thưc trong lĩnh vực nghiên cứu này. Tài liệu Hướng dẫn này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản được sử dụng trong nghiên cứu triển khai và mô tả các phương pháp/cách tiếp cận và các trường hợp có thể sử dụng nghiên cứu triển khai. Mục đích chính của tài liệu Hướng dẫn này là hỗ trợ phát triển và thúc đẩy nhu cầu về nghiên cứu triển khai theo hướng tập trung vào vấn đề, định hướng hành động và hơn hết là phù hợp với các nhu cầu của hệ thống y tế.

 

Chúng tôi hi vọng rằng tài liệu Hướng dẫn này sẽ khuyến khích sự hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho các bên liên quan trong hệ thống y tế đang hàng ngày phải đương đầu với những khó khăn, thách thức của công tác triển khai, sẽ ngồi lại cùng nhau để giải quyết những vấn đề chung.

 

(Trích từ cuốn sách Nghiên cứu triển khai trong y tế: Hướng dẫn thực hành)

 

Quý độc giả có thể tải tài liệu toàn văn tại đây.

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :