• |

Trang chủ - Nghiên cứu - Dự án nghiên cứu về “Phân tích chính sách và môi trường quản lý nhà nước đối với việc kiểm soát bệnh không lây nhiễm (NCD)"

Dự án nghiên cứu về “Phân tích chính sách và môi trường quản lý nhà nước đối với việc kiểm soát bệnh không lây nhiễm (NCD)"

 

Trong thời gian từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 07 năm 2018, cuộc họp giữa chuyên gia phân tích chính sách Kent Buse từ UNAIDS và nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) trong khuôn khổ dự án nghiên cứu về “Phân tích chính sách và môi trường quản lý nhà nước đối với việc kiểm soát bệnh không lây nhiễm (NCD) và xác định những lựa chọn chính sách tiềm năng” đã được tổ chức tại trường Đại học Y tế Công cộng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Dự án được tài trợ bởi Hội đồng nghiên cứu Y khoa Anh quốc (Medical Research Council) và do Đại học Cao đẳng London (University College London) đứng đầu trong giai đoạn 2017-2019.

 

Cuộc họp lần này nhằm mục đích cập nhật với chuyên gia về các kết quả phân tích nội dung chính sách trong năm đầu của dự án và thảo luận để chuẩn bị cho giai đoạn phân tích quá trình chính sách tiếp theo. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

  • Tiến sĩ Kent Buse, Trưởng ban chỉ đạo Chính sách chiến lược, UNAIDS.
  • PGS. TS Hoàng Văn Minh, Giám đốc CPHS, Phó hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng.
  • PGS. TS Kim Bảo Giang, Giám đốc Trung tâm khảo thí và kiểm định chất lượng, trường Đại học Y Hà Nội.
  • Thạc sĩ Bác sĩ Bùi Phương Linh, nghiên cứu viên của CPHS.

 

Sau buổi họp, chuyên gia Kent Buse cùng với nhóm nghiên cứu có buổi phỏng vấn sâu với một số bên liên quan tới chính sách phòng chống và kiểm soát bệnh không lây nhiễm ở Việt Nam để hiểu hơn về bối cảnh và diễn biến hiện tại của các vấn đề chính sách về tiêu thụ đường, muối, transfat.

 

 

Tiến sĩ  Kent Buse và nhóm nghiên cứu phỏng vấn chuyên gia thứ nhất về chính sách

phòng chống và kiểm soát bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam

 

 

 

 

Tiến sĩ  Kent Buse và nhóm nghiên cứu phỏng vấn chuyên gia thứ hai về chính sách

phòng chống và kiểm soát bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :

NCD policy