Logo cphs
 • Tiếng Việt
 • |
 • English

Trang chủ - Nghiên cứu - Thu thập số liệu nghiên cứu về mức sẵn sàng chi trả ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa

Thu thập số liệu nghiên cứu về mức sẵn sàng chi trả ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa

 
 
Từ ngày 20/07/2018 đến 15/10/2018, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp với Hội khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam tiến hành đợt điều tra, thu thập số liệu cho nghiên cứu “Đánh giá mức sẵn sàng chi trả cho một năm sống khỏe mạnh tăng thêm ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa” tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Mục tiêu nghiên cứu:
Cung cấp bằng chứng khoa học cho nhà hoạch định chính sách y tế, bảo hiểm y tế nhằm đánh giá khả năng chi trả trên quan điểm bảo hiểm y tế và bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa.
 
Mục tiêu cụ thể:
 • Ước tính mức sẵn sàng chi trả cho năm sống khỏe mạnh (QALY) tăng thêm ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa tại một số bệnh viện Việt Nam năm 2018;
 • Phân tích một số yếu tố liên quan đến mức sẵn sàng chi trả cho năm sống khỏe mạnh (QALY) tăng thêm ở đối tượng nghiên cứu.
 
Địa điểm tiến hành:
Nghiên cứu được thực hiện tại một số bệnh viện tuyến trung ương, thành phố có đủ điều kiện điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn tiến xa tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh:
 • Bệnh viện Bạch Mai –Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu.
 • Bệnh viện K Trung Ương.
 • Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
 • Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
 • Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh.
 
Phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu cắt ngang. Điều tra định lượng. 
 
Đơn vị chủ quản: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng.
 
Đơn vị phối hợp:
 • Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế.
 • Hội Khoa học Kinh tế Y tế Việt Nam.
 • Bệnh viện Bạch Mai.
 • Bệnh viện K Trung Ương.
 • Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.
 • Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
 • Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh.
 
Đơn vị tài trợ: 
 
Công ty dược phẩm AstraZeneca Việt Nam.
 
 
Một số hình ảnh về đợt thu thập số liệu:
 
 
 
 
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :