Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Nghiên cứu - Nghiên cứu giả thực nghiệm trên bệnh nhân tăng huyết áp trong dự án Cộng đồng vì Trái tim khỏe, thành phố Hồ Chí Minh (CH2)

Nghiên cứu giả thực nghiệm trên bệnh nhân tăng huyết áp trong dự án Cộng đồng vì Trái tim khỏe, thành phố Hồ Chí Minh (CH2)

 

Tên nghiên cứu

Nghiên cứu giả thực nghiệm trên bệnh nhân tăng huyết áp trong dự án Cộng đồng vì Trái tim khỏe tại thành phố Hồ Chí Minh (CH2)

 

Mục tiêu nghiên cứu

Đánh giá ảnh hưởng của dự án CH2 lên bệnh nhân tăng huyết áp ở các quận được can thiệp

 

Thời gian tiến hành

Tháng 11/2017 tới tháng 12/2018 (có thể kéo dài hơn)

 

Địa điểm nghiên cứu

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu giả thực nghiệm theo dõi khoảng 2800 bệnh nhân ở các quận được lựa chọn bao gồm Thủ Đức, Gò Vấp, Bình Tân. Các bệnh nhân sẽ được đánh giá 3 tháng một lần trong tổng thời gian 1 năm.

 

Đơn vị chủ quản

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe

 

Đơn vị phối hợp

PATH (tổ chức thực hiện can thiệp), chuyên gia từ Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London.

 

Đơn vị tài trợ

Quỹ Norvatis

 

Một số hình ảnh thực địa dự án

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :