• |

Trang chủ - Nghiên cứu - Nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng định vị hộ gia đình, yếu tố liên quan tới sử dụng thuốc lá, rượu bia tại CHILILAB"

Nghiên cứu "Sử dụng máy tính bảng định vị hộ gia đình, yếu tố liên quan tới sử dụng thuốc lá, rượu bia tại CHILILAB"

 

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích một số yếu tố yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng rượu bia và hút thuốc lá tại CHILILAB, Chí Linh, Hải Dương năm 2017 (điểm bán thuốc lá, rượu bia và các địa điểm có tuyên truyền về phòng chống rượu bia, thuốc lá).

 

Thời gian tiến hành:

Từ 01/05/2017 đến 31/08/2017.

 

Địa điểm nghiên cứu:

07 xã/phường thuộc huyện Chí Linh, Hải Dương.

 

Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu cắt ngang.

 

Đơn vị chủ quản:

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế công cộng.

 

Đơn vị phối hợp:

Trung tâm Y tế Thị xã Chí Linh

 

Đơn vị tài trợ:

Trường Đại học Columbia

 

Một số hình ảnh về dự án nghiên cứu: 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe -  Trường Đại học Y tế công cộng