• |

Trang chủ - Nghiên cứu - Thu thập số liệu nghiên cứu “Ứng dụng điện thoại di động trong hỗ trợ bỏ thuốc lá ở Việt Nam”

Thu thập số liệu nghiên cứu “Ứng dụng điện thoại di động trong hỗ trợ bỏ thuốc lá ở Việt Nam”

 
 
Từ ngày 17/03/2018 đến 02/04/2018, Trung tâm Nghiên cứu khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng đã tiến hành đợt điều tra, thu thập số liệu cho nghiên cứu “Ứng dụng điện thoại di động trong hỗ trợ bỏ thuốc lá ở Việt Nam” tại 2 phường Văn An và xã An Lạc thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 
Mục tiêu nghiên cứu:
Xây dựng và củng cố khả năng phát triển và chia sẻ các can thiệp phù hợp về mặt văn hóa và dựa trên bằng chứng về việc cai nghiện thuốc lá qua hình thức tin nhắn di động tại Việt Nam. 
 
Mục tiêu cụ thể:
  • Xây dựng và xem xét hiệu quả can thiệp qua hình thức tin nhắn di động nhằm thúc đẩy việc cai nghiện thuốc lá của những người nam giới trưởng thành tại Việt Nam.
  • Xây dựng và củng cố năng lực nghiên cứu khoa học đối với nghiên cứu can thiệp cai nghiện hút thuốc lá qua hình thức tin nhắn di động tại Việt Nam. 
 
Địa điểm tiến hành:
Nghiên cứu được tiến hành tại phường Văn An và xã An Lạc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 
Phương pháp nghiên cứu: 
Điều tra định lượng và điều tra định tính. 
 
Đơn vị chủ quản: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng.
 
Đơn vị phối hợp:
Đại học Georgia State, Hoa Kỳ.
Các cơ sở y tế liên quan tại địa bàn tiến hành nghiên cứu: phường Văn An và xã An Lạc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 
Đơn vị tài trợ: 
Trung tâm Quốc tế Fogarty thuộc Viện Sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ 
 
Một số hình ảnh về hoạt động:
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :