Chuyến công tác của Lãnh đạo Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ Center for Population Health Sciences
  • |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Chuyến công tác của Lãnh đạo Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ

Chuyến công tác của Lãnh đạo Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ

 

Trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 07 năm 2018, đoàn công tác của Lãnh đạo Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công công cộng bao gồm GS.TS. Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế, TS. Nguyễn Minh Lợi, Phó cục trưởng, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế và PGS.TS. Hoàng Văn Minh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe đã tới thăm và làm việc tại Trường Đại học Y tế Công cộng Harvard (HSPH) và Trường Đại học Y Harvard (HMS), Boston, Hoa Kỳ


Mục đích của chuyến công tác là thảo luận và phát triển hợp tác về đào tạo và nghiên cứu hệ thống y tế, hướng tới cải thiện chất lượng đào tạo sau đại học, nghiên cứu y tế công cộng và hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt nam.


Chuyến đi đã diễn ra tốt đẹp và đoàn công tác đã thu nhận được nhiều thông tin ý nghĩa thiết thực có thể áp dụng tại Việt Nam như kinh nghiệm của Trường Đại học Y Harvard về đào tạo y khoa và việc thực hiện các nghiên cứu về nghiên cứu y tế công cộng và hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và kinh nghiệm của Trường Y tế Công cộng Harvard trong việc đào tạo và nghiên cứu y tế công cộng và hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt xây dựng các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm… Các hợp tác về đào tạo về nghiên cứu giũa các đối tác cũng đã được xác định để cùng phát triển trong thời gian tới.

 

Một số hình ảnh về chuyến đi

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - trường Đại học Y tế công cộng. 

Chủ đề :