• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Hội thảo kế hoạch phát triển đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam, tổ chức tại khách sạn Fortuna.

Hội thảo kế hoạch phát triển đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam, tổ chức tại khách sạn Fortuna.

 

Tên hội thảo:

Hội thảo kế hoạch phát triển đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam

 

Mục tiêu hội thảo

  • Trình bày và thảo luận các vấn đề quan trọng (chính sách, hướng dẫn, phương pháp…) có liên quan đến đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam trong thời điểm hiện tại và trong tương lai
  • Chia sẻ kết quả của các nghiên cứu, đánh giá công nghệ y tế, đánh giá kinh tế dược tại Việt Nam
  • Tăng cường kết nối và phát triển hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan đến đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam
  • Họp bàn xây dựng tiểu ban đánh giá công nghệ y tế; sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình đánh giá công nghệ y tế

 

Thời gian và địa điểm

Thứ tư, ngày 28/11/2018 tại Khách sạn Fortuna, Hà Nội

 

Thành phần tham dự

Khoảng 20-30 chuyên gia đến từ Bộ y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trường đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu…

 

PGS.TS Hoàng Văn Minh – Phó hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) – Trường Đại học Y tế công cộng và Thạc sĩ Vũ Quỳnh Mai – Nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) – Trường Đại học Y tế công cộng đã tham gia hội thảo lần này.

 

Một số hình ảnh về hội thảo:

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) – Trường Đại học Y tế công cộng 

Chủ đề :