• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Hội thảo khu vực ASEAN lần thứ 2 về Đánh giá tác động sức khỏe với chủ đề “Tiến đến cam kết ASEAN và phát triển bền vững”

Hội thảo khu vực ASEAN lần thứ 2 về Đánh giá tác động sức khỏe với chủ đề “Tiến đến cam kết ASEAN và phát triển bền vững”

 

Trong thời gian từ ngày 20 tháng 04 đến ngày 21 tháng 04 năm 2017, Hội thảo khu vực ASEAN lần thứ 2 về Đánh giá tác động sức khỏe với chủ đề “Tiến đến cam kết ASEAN và phát triển bền vững” đã diễn ra tại Huế.

 

Trong những thập kỷ vừa qua, các quốc gia ASEAN đã trải qua quá trình phát triển kinh tế nhanh chóng. Bên cạnh những lợi ích lớn lao đạt được, những khía cạnh tiêu cực của việc tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đang dần được quan tâm hơn, đặc biệt là về môi trường, xã hội, y tế và chất lượng cuộc sống của người dân. Để giải quyết vấn đề này, Thái Lan đã đưa ra khái niệm Đánh giá tác động sức khỏe (Health Impact Assessment – HIA) trong nội dung Đánh giá tác động môi trường và sức khỏe (Enviroment and Health Impact Assessment – EHIA) và  Đánh giá tác động môi trường (Enviroment Impact Assessment – EIA) thuộc Chương trình Nâng cao Bảo tồn Đạo luật Chất lượng Môi trường Quốc gia (1992) cũng như Y tế Đánh giá tác động theo quy định của Đạo luật Y tế Quốc gia (2007).

 

Sau thành công của Hội nghị thứ nhất về Đánh giá Tác động (Impact Assessment), Đại học Y Dược Huế phối hợp Ủy ban Y tế Quốc gia của Thái Lan tổ chức Hội nghị về Đánh giá Tác động Y tế (HIA) lần thứ 2. Hội thảo diễn ra với mục đích tạo cơ hội trao đổi kiến thức, thông tin, kinh nghiệm và chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất về Đánh giá tác động Y tế ở Việt Nam, Thái Lan, ASEAN và các khu vực khác, đồng thời, thành lập diễn đàn thảo luận về hiện trạng Đánh giá Tác động Y tế ở Việt Nam, Thái Lan và các nước ASEAN khác.

 

PGS. TS. Hoàng Văn Minh và thành viên nhóm nghiên cứu Nguyễn Thùy Duyên đại diện cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng đã tham dự hội thảo. Tại đây, Thùy Duyên đã trình bày về mô hình đánh giá tác động sức khỏe của chính sách tăng thuế thuốc lá.

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Đại học Y tế công cộng