• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Hội thảo tập huấn phân tích thuộc nghiên cứu “Chi phí chuẩn bị và chuyển đổi sang vắc xin Td cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam”

Hội thảo tập huấn phân tích thuộc nghiên cứu “Chi phí chuẩn bị và chuyển đổi sang vắc xin Td cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam”

 
Trong khuôn khổ nghiên cứu “Chi phí chuẩn bị và chuyển đổi sang vắc xin Td cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam”, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2018, hội thảo tập huấn phân tích số liệu chi phí đã diễn ra tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
 
Thành phần tham dự gồm có:
  • TS Carl Schütte – Tổ chức Thinkwell
  • ThS Vũ Thị Quỳnh Mai – Trường Đại học Y tế công cộng
  • CN Hoàng Mạnh Thắng – Trường Đại học Y tế công cộng
 
Hội thảo nhằm mục tiêu: bước đầu phân tích dữ liệu chi phí thu thập được tại các trạm y tế, trung tâm y tế tuyến quận/huyện, các dữ liệu chi phí tại tuyến tỉnh/thành phố, tuyến khu vực và quốc gia phục vụ cho nghiên cứu “Chi phí chuẩn bị và chuyển đổi sang vắc xin Td cho trẻ em 7 tuổi tại Việt Nam”. Nghiên cứu là 1 phần của dự án Immunization Costing Action Network (ICAN) thực hiện tại Việt Nam. 
 
Trong đó bao gồm các mục tiêu cụ thể như sau:
 
  • Rà soát và bước đầu phân tích số liệu dựa trên hướng dẫn của ICAN;
  • Thảo luận hướng xử lý với các giá trị ngoại lai và các vấn đề khác có thể gặp phải trong quá trình phân tích dữ liệu;  
  • Rà soát hướng dẫn trình bày và báo cáo 
  • Chia sẻ 1 số kết quả phân tích chi phí 
  • Chuẩn bị và lên kế hoạch cho quan điểm chi phí. 
 
Chương trình hội thảo: chi tiết xem tại đây.
 
 
Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp. Nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều thông tin cần thiết, hữu ích cho việc phân tích số liệu và chuẩn bị báo cáo trong thời gian tới.
 
 
Một số hình ảnh tại hội thảo:
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) – Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :