• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Hội thảo dự án “Minh chứng về khả năng mang lại sự sống của nghệ thuật và chuyện kể trong phòng chống ung thư vú ở Việt Nam"

Hội thảo dự án “Minh chứng về khả năng mang lại sự sống của nghệ thuật và chuyện kể trong phòng chống ung thư vú ở Việt Nam"

 

 

Trong khuôn khổ dự án hợp tác nghiên cứu “Minh chứng về khả năng mang lại sự sống của nghệ thuật và chuyện kể trong phòng chống ung thư vú ở Việt Nam” (Documenting how the arts and storytelling can save lives: The Viet Nam Breast Cancer Partnership) giữa Trường Đại học Y tế cộng cộng và Trường Đại học Queen Belfast, Bắc Ireland (QUB), Trường Đại học Y tế công cộng (HUPH) đã tổ chức Hội thảo xây dựng kế hoạch chiến lược dự án từ ngày 11-13/4/2018. PGS.TS. Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng và các cán bộ nghiên cứu của nhà trường đã đón tiếp và thảo luận với đoàn đại biểu của QUB do Tiến sĩ Lynne Lohfeld làm trưởng đoàn, và các cán bộ nghiên cứu của Bệnh viện K cơ sở 3 và Viện Dân tộc (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam). Nghiên cứu do Hội đồng Nghiên cứu Y khoa (Medical Research Council - MRC) và Hội đồng Nghiên cứu nghệ thuật và nhân văn (Arts and Humanities Research Council - AHRC) Anh Quốc tài trợ trong ba năm (2018-2020). Nghiên cứu bao gồm ba cấu phần: (1) Xây dựng cơ sở lý thuyết của nghiên cứu, (2) Cung cấp bằng chứng thông qua nghiên cứu định tính, (3) Xây dựng và thử nghiệm sản phẩm truyền thông dựa trên tiếp cận nghệ thuật và chuyện kể trong phòng chống ung thư vú ở Việt Nam. Bên cạnh hai ngày hội thảo tập trung thảo luận và thống nhất về các nội dung và kế hoạch triển khai dự án, đoàn đại biểu QUB và các cán bộ nghiên cứu Việt Nam đã tới thăm quan và làm việc tại các cơ sở y tế và tổ chức nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội.

 

 

 

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ TS. Lê Thị Hải Hà, cán bộ điều phối dự án, Bộ môn Xã hội học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng, Email: lhh@huph.edu.vn

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :