• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Thu thập số liệu cho nghiên cứu “Dự báo tác động của việc điều chỉnh mức thu đóng phí BHYT đối với cân đối thu chi Quỹ BHYT”

Thu thập số liệu cho nghiên cứu “Dự báo tác động của việc điều chỉnh mức thu đóng phí BHYT đối với cân đối thu chi Quỹ BHYT”

 

Từ ngày 02/2019 đến 05/2019, Trung tâm Nghiên cứu khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng đã tiến hành đợt điều tra, thu thập số liệu cho “Dự báo tác động của việc điều chỉnh mức thu đóng phí Bảo hiểm y tế đối với cân đối thu chi Quỹ Bảo hiểm y tế” tại 6 tỉnh/thành phố của Việt Nam.

 

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá tính khả thi và dự báo tác động của việc điều chỉnh mức đóng phí Bảo hiểm y tế với cân đối thu-chi quỹ Bảo hiểm y tế

 

Địa điểm tiến hành:

Nghiên cứu được tiến hành tại 6 tỉnh/thành phố của Việt Nam: Hà Nội, Thái Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Giai Lai, Bình Dương.

 

Phương pháp nghiên cứu:

Tính toán và dự báo cân đối thu chi thông qua phân tích số liệu thứ cấp và dựa trên các giả định.

Xin ý kiến chuyên gia/các đơn vị/đối tượng có liên quan.

 

Đơn vị thực hiện:

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng.

 

Đơn vị phối hợp:

Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế. Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội các tỉnh Hà Nội, Thái Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Gia Lai, Bình Dương.

 

Đơn vị tài trợ:

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) thông qua Vụ Bảo hiểm Y tế

 

Một số hình ảnh về hoạt động:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :