• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Thu thập số liệu cho nghiên cứu “Dự báo tác động của việc điều chỉnh mức thu đóng phí Bảo hiểm y tế đối với cân đối thu chi Quỹ Bảo hiểm y tế”

Thu thập số liệu cho nghiên cứu “Dự báo tác động của việc điều chỉnh mức thu đóng phí Bảo hiểm y tế đối với cân đối thu chi Quỹ Bảo hiểm y tế”

 

Từ ngày 02/2019 đến 05/2019, Trung tâm Nghiên cứu khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng đã tiến hành đợt điều tra, thu thập số liệu cho “Dự báo tác động của việc điều chỉnh mức thu đóng phí Bảo hiểm y tế đối với cân đối thu chi Quỹ Bảo hiểm y tế” tại 6 tỉnh/thành phố của Việt Nam.

 

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá tính khả thi và dự báo tác động của việc điều chỉnh mức đóng phí Bảo hiểm y tế với cân đối thu-chi quỹ Bảo hiểm y tế

 

Địa điểm tiến hành:

Nghiên cứu được tiến hành tại 6 tỉnh/thành phố của Việt Nam: Hà Nội, Thái Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Giai Lai, Bình Dương.

 

Phương pháp nghiên cứu:

Tính toán và dự báo cân đối thu chi thông qua phân tích số liệu thứ cấp và dựa trên các giả định.

Xin ý kiến chuyên gia/các đơn vị/đối tượng có liên quan.

 

Đơn vị thực hiện:

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng.

 

Đơn vị phối hợp:

Vụ Bảo hiểm Y tế - Bộ Y tế. Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội các tỉnh Hà Nội, Thái Bình, Lào Cai, Thanh Hóa, Gia Lai, Bình Dương.

 

Đơn vị tài trợ:

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) thông qua Vụ Bảo hiểm Y tế

 

Một số hình ảnh về hoạt động:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :