• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Thu thập số liệu cho “Nghiên cứu lượng giá EQ-5D-5L tại Việt Nam”

Thu thập số liệu cho “Nghiên cứu lượng giá EQ-5D-5L tại Việt Nam”

 
Từ ngày 20/11/2017 đến 25/12/2017, Trung tâm Nghiên cứu khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng đã tiến hành đợt điều tra, thu thập số liệu cho “Nghiên cứu lượng giá EQ-5D-5L tại Việt Nam” tại 6 tỉnh/thành phố đại diện các vùng địa lý của Việt Nam.
 
Mục tiêu nghiên cứu:
Xây dựng bộ giá trị của người Việt Nam về một số tình trạng sức khoẻ thường gặp dựa theo thang đo EQ-5D-5L.
 
 
Địa điểm tiến hành:
Nghiên cứu được tiến hành tại 6 tỉnh/thành phố của Việt Nam: Hà Nội, Hòa Bình, Đăk Lăk, Phú Yên, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp.
 
 
Phương pháp nghiên cứu: 
Nghiên cứu cắt ngang, khảo sát ngẫu nhiên 1200 người dân Việt Nam theo phương pháp chọn mẫu nhiều giai đoạn, phân tầng theo cụm. 
 
 
Đơn vị chủ quản: 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng.
 
 
Đơn vị phối hợp:
Các cơ sở y tế liên quan tại các địa bàn tiến hành nghiên cứu: Hà Nội, Hòa Bình, Đăk Lăk, Phú Yên, Hồ Chí Minh, Đồng Tháp.
 
 
Đơn vị tài trợ: 
Hiệp hội EuroQol.
 
 
Một số hình ảnh về hoạt động:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :