• |

Trang chủ - Tin tức & sự kiện - Thu thập số liệu nghiên cứu điều tra yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại Chí Linh, Hải Dương

Thu thập số liệu nghiên cứu điều tra yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại Chí Linh, Hải Dương

 

 

Từ ngày đến 11/08/2017 đến ngày 19/08/2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế công cộng đã tiến hành triển khai đợt thu thập số liệu cho nghiên cứu "Điều tra một số yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người dân Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội năm 2017" tại 7 xã/phường trên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương bao gồm: Phường Sao Đỏ, phường Lê Lợi, xã An Lạc, xã Bến Tắm, xã Văn An, xã Hoàng Tiến, phường Phả Lại

 

Mục tiêu nghiên cứu:

 

Mục tiêu chung: Mô tả thực trạng một số yếu tố nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người dân Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội năm 2017.

 

Mục tiêu cụ thể:

  • Mô tả thực trạng tỷ số khối cơ thể, huyết áp, đường huyết và các chỉ số liên quan của người dân trong độ tuổi 18-69 thuộc Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội.  
  • Mô tả thực trạng tăng đường máu, tăng mỡ máu và tăng huyết áp của người dân trong độ tuổi 18-69 thuộc Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội.
  • Mô tả chất lượng cuộc sống của người dân trong độ tuổi 18-69 thuộc Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội.

 

Thời gian tiến hành:

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 6 năm 2017 đến hết tháng 12 năm 2017.

 

 Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu cắt ngang.

 

Đơn vị chủ quản:

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học Y tế công cộng.

 

Đơn vị phối hợp:

  • Trung tâm Y tế dự phòng thị xã Chí Linh.
  • Trung tâm Y tế dự phòng huyện Quốc Oai.
  • Bệnh viện Đa khoa Chí Linh.
  • Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai.

 

Đơn vị tài trợ:

Trường đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc.

 

Một số hình ảnh về hoạt động: 

 

Thu thập số liệu tại xã Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương

 

 

Thu thập số liệu tại Trạm y tế xã An Lạc, Chí Linh, Hải Dương

 

 

Thu thập số liệu tại Trạm y tế phường Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng