Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Cán bộ TTNCKHSK - BS. Ong Phúc Thịnh

BS. Ong Phúc Thịnh

BS. Ong Phúc Thịnh

Nghiên cứu viên
 

Học hàm, học vị, chuyên ngành:
Bác sĩ Y học Dự phòng (2018-Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh).

 

Chức danh và vị trí công tác:
Trợ lý Nghiên cứu-Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức Khoẻ-Trường Đại học Y tế Công cộng.

 

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu:
Phương pháp nghiên cứu khoa học y học và khoa học dữ liệu
Tin sinh học

 

Hồ sơ khoa học:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6772-9291

 

Liên hệ:
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khoẻ, phòng 508, tầng 5 nhà A, Trường Đại học Y tế công cộng, Bộ Y tế, Số 1A, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Email: opt@huph.edu.vn

Chủ đề :