Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Cán bộ TTNCKHSK - ThS. Bùi Quỳnh Anh

ThS. Bùi Quỳnh Anh

Trợ lý nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức danh và vị trí công tác

Thạc sĩ Y tế công cộng

Trợ lý nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng

 

Địa chỉ liên hệ

Phòng A508, Nhà A, Đại học Y tế công cộng, Số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 0971207829

Email: bqa@huph.edu.vn

 

Lĩnh vực chuyên sâu

Nghiên cứu lĩnh vực Dinh dưỡng và Các yếu tố nguy cơ ung thư

 

Quá trình đào tạo

Thạc sĩ Y tế công cộng

Cử nhân Dinh dưỡng

 

Kinh nghiệm chuyên môn

  • Nghiên cứu Chi phí gián tiếp từ tiền túi tại Việt Nam dựa trên điều tra cộng đồng tại tỉnh Phú Thọ  – Năm 2022-2023 – Trợ lý nghiên cứu
  • Nghiên cứu Ước tính chi phí triển khai chương trình sàng lọc ung thư vú tại tỉnh Bắc Ninh – Năm 2022-2023 – Trợ lý nghiên cứu

 

Chủ đề :