Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Cán bộ TTNCKHSK - CN. Nguyễn Mạnh Hùng

CN. Nguyễn Mạnh Hùng

Trợ lý nghiên cứu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức danh và vị trí công tác

Cử nhân Y tế công cộng

Trợ lý nghiên cứu, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng

 

Địa chỉ liên hệ

Phòng A508, Nhà A, Đại học Y tế công cộng, Số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Email: nmh5@huph.edu.vn; hungmnguyen.hta@gmail.com

 

Lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu

Kinh tế Y tế, Đánh giá Công nghệ Y tế

 

Quá trình đào tạo

Thạc sĩ Y tế cộng cộng, định hướng Đánh giá công nghệ y tế (2021 đến nay – Đại học Y tế công cộng)

Cử nhân Y tế công cộng (2019 - Đại học Y tế công cộng)

 

Kinh nghiệm chuyên môn

Trợ lý nghiên cứu của dự án "Đánh giá các hành vi nguy cơ với sức khỏe trẻ vị thành niên tại Hà Nội năm 2019"

Trợ lý nghiên cứu của dự án "Điều tra về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam (PGATS) năm 2020"

Trợ lý nghiên cứu của dự án "Điều tra về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành tại Việt Nam (PGATS) năm 2022"

Trợ lý nghiên cứu của dự án "Phân tích chi phí và kế hoạch nhân rộng các can thiệp Phát triển Trẻ thơ Toàn diện tại tỉnh Gia Lai và Điện Biên"

 

Ấn phẩm khoa học

Ấn phẩm quốc tế

1. Van Minh H, Long KQ, Van Vuong D, Hung NM, Park K, Takeuchi M, Kashiwabara M, Lam NT, Quynh Nga PT, Anh LP, Van Tuan L. Tobacco Smoking and Associated Factors among In-school Adolescents in Vietnam in 2013, 2019. medRxiv. 2021 Apr 4:2021-03.

2. Dao HV, Hoang LB, Le NNH, Tran TTT, Nguyen HM, Dao LV and Le NT (2022) Changes in the Proportion of Gastrointestinal Emergency Endoscopy and Peptic Ulcer Disease During the COVID-19 Pandemic: A Local Retrospective Observational Study From Vietnam. Front. Public Health 10:699321. doi: 10.3389/fpubh.2022.699321

Ấn phẩm trong nước

1. Anh ND, Hung NM, Van NHN, Duc DM, Thanh PQ: Quality of Life in the elderly in Chi Linh, Hai Duong and Kim Boi, Hoa Binh. Vietnam Journal of Public Health 2019, 49:16–24.

2. Hanh TTT, Phi NH, Thanh NTM, Yen HD, Anh NP, Hung NM, Minh HV: Describe the international scientific publication achievement of medical and pharmacy universities, faculties, and research institutes in Vietnam in 2019. Journal of Health and Development Studies 2019, 3(4):87–99

3. Hang DV, Hung LQ, Binh NP, Hung NM, Hoa LN, Long DV, Thuy NT, Sang DV, Hai V: Preliminary results of Artificial Intelligent application in colonoscopic polyps detection in Vietnam. Journal of Medical Research 2020;130(6):101-10.

4. Hang DV, Hung LQ, Binh NP, Hung NM, Huy MX, Anh NH, Hai V: Accuracy and applicability of the Artificial Intelligence integrated software in Z-line segmentation. Vietnam Journal of Science and Technology 2021, 63(2), 2B.

5. Dao Viet Hang, Tran Thi Ngoc Anh, Nguyen Manh Hung, Nguyen Manh Duy. The demand for using mobile applications to manage gastroesophageal reflux disease. Vietnam Medical Journal 2021;498(2):117-21.

Trình bày hội thảo

1. Hung NM, Minh HV, Duc DM (2018, April). The concept and measurement of poverty in local people’s perspective in Long Bien, Hanoi. Oral Presentation in “2nd Scientific Conference of Young Researchers in Public Health”

2. Hang DV, Hung NM, Hoa LN, Long DV, Hai V, Tiem NK et al (2020, October). The development of the GI-cleaning mobile application. Oral Presentation in “The 2nd scientific seminar - Institute of Gastroenterology and Hepatology: The introduction of AI-integrated software and GI endoscopic mobile application.” Available at: https://www.facebook.com/watch/?v=1256131548087100

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0465-3423

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Hung_Nguyen267  

 

Chủ đề :