Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Chủ đề nghiên cứu - Nghiên cứu các bệnh không lây nhiễm & yếu tố nguy cơ

Nghiên cứu các bệnh không lây nhiễm & yếu tố nguy cơ

Một số nghiên cứu về các bệnh mãn tính không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ thực hiện gần đây:

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng - Trường Đại học Y tế công cộng

 

 

 

 

Chủ đề :