• |

Trang chủ - Nghiên cứu - Nghiên cứu "Tiếp cận dựa vào bằng chứng để đánh giá và lập kế hoạch các dịch vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt Nam"

Nghiên cứu "Tiếp cận dựa vào bằng chứng để đánh giá và lập kế hoạch các dịch vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt Nam"

 

 

Tên nghiên cứu:

Tiếp cận dựa vào bằng chứng để đánh giá và lập kế hoạch các dịch vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt Nam.

 

Mục tiêu nghiên cứu:

Để đánh giá khả năng tiếp cận, khả năng chi trả, và sự phù hợp của các dịch vụ liên quan đến ung thư vú (phát hiện, chẩn đoán và điều trị) tại Việt Nam.

 

Thời gian tiến hành:

Tháng 2 – tháng 7 năm 2017.

 

Địa điểm nghiên cứu:

Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Đồng Tháp.

 

Phương pháp nghiên cứu:

Sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng. Trong định lượng, sử dụng bộ câu hỏi SARA của tổ chức Y tế thế giới để đánh giá sự sẵn có và sẵn sàng của các dịch vụ y tế liên quan đến ung thư vú tại Việt nam.

 

Đơn vị thực hiện:

Đại học Y tế công cộng và Đại học Queen Belfast (Bắc Ailen, vương quốc Anh).

 

Đơn vị phối hợp:

Đại học Y Dược Huế, Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, Huế và Đồng Tháp.

 

Đơn vị tài trợ:

Department for the Economy (WE) - Global Challenge Research Fund (GCRF).

Newton Fund.

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng