Logo cphs
 • Tiếng Việt
 • |
 • English

Trang chủ - Cán bộ TTNCKHSK - ThS. Nguyễn Bảo Ngọc

ThS. Nguyễn Bảo Ngọc

 

Nghiên cứu viên

 

Chức danh và vị trí công tác

Thạc sĩ Y tế công cộng

Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng.

 

Địa chỉ liên hệ

Phòng A508, Nhà A, Đại học Y tế công cộng, Số 1A, Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Điện thoại: 097 296 2358

Email: nbn@huph.edu.vn, ngbaongoc.2311@gmail.com

 

Lĩnh vực chuyên sâu

Thiết kế và thực hiện các nghiên cứu y tế công cộng, xã hội học, nghiên cứu triển khai (bao gồm viết đề cương nghiên cứu, thiết kế công cụ thu thập số liệu, điều phối và giám sát triển khai thực địa thu thập số liệu, phân tích số liệu, viết báo cáo, viết bài báo và trình bày)

 

Quá trình đào tạo

Thạc sỹ Y tế công cộng, Trường Đại học Umeå, Thụy Điển, 2018-2019

Cử nhân Y tế công cộng, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội, Việt Nam, 2011-2015

 

Một số khóa học đã tham gia

Khóa tập huấn "Sử dụng bằng chứng khoa học trong hoạch định chính sách phòng, chống tác hại thuốc lá, module: Phương pháp đánh giá chương trình dự án", Quỹ PCTH Thuốc lá, 28-30/7/2015.

Khóa tập huấn "Phân tích sống còn", CDC/HSPH, 17-21/8/2015.

 

Kinh nghiệm chuyên môn

Điều phối viên Dự án Đẹp “Đánh giá mô hình chăm sóc và điều trị trầm cảm tại trạm y tế xã” giai đoạn 2021-2025

Đồng chủ nhiệm Dự án “Điều chỉnh và thí điểm chương trình can thiệp hỗ trợ quản lý căng thẳng Self-help plus (SH+) cho bệnh nhân ung thư vú tại Việt Nam”, 2022-2025

Nghiên cứu viên Nghiên cứu Đánh giá nhanh tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 lên trẻ em và gia đình trẻ tại Việt Nam, 2020

Nghiên cứu viên Nghiên cứu “Đánh giá tác động của tăng thuế và giá thuốc lá lên sức khỏe, kinh tế và xã hội Việt Nam”, 2019

Nghiên cứu viên Nghiên cứu "Điều tra công bằng đô thị: Ghi nhận và sử dụng dữ liệu trong phản hồi với bệnh không truyền nhiễm ở khu vực thành thị" 2017-2019.

Nghiên cứu viên nghiên cứu "Điều tra một số yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm ở người dân Chí Linh, Hải Dương và Quốc Oai, Hà Nội năm 2017”

Nghiên cứu viên nghiên cứu "Tiếp cận dựa vào bằng chứng để đánh giá và lập kế hoạch các dịch vụ liên quan đến ung thư vú ở Việt Nam" năm 2017

Nghiên cứu viên nghiên cứu "Thực trạng sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân tại Chí Linh, Hải Dương năm 2016 và một số yếu tố liên quan”, 2016.

Nghiên cứu viên nghiên cứu "Thực trạng hệ thống bảo trợ xã hội cho người khuyết tật tại Việt Nam", 2016.

Nghiên cứu viên nghiên cứu "Phân tích tình trạng bao phủ của bảo hiểm y tế đối với người nông dân trồng mía tại Việt Nam", 2016.

Nghiên cứu viên nghiên cứu “Điều tra cộng đồng tại huyện Quốc Oai, Hà Nội, 2015.

Nghiên cứu viên nghiên cứu “Đánh giá tính khả thi, sự sẵn có, khả năng tiếp cận của ứng dụng y tế trên ĐTDD (m-Health) trong hỗ trợ phòng ngừa, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm”, 2015”

Trợ lý nghiên cứu “Đánh giá mô hình lồng ghép dự phòng và quản lý các bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng tại trạm y tế xã tại tỉnh Hà Nam trước và sau can thiệp”, 2015.

Điều tra viên nghiên cứu “Đánh giá đổi mới cơ chế tài chính y tế ở Việt Nam: Những thành tựu và thách thức”, 2015

Tham gia thử nghiệm Điều tra quốc gia về Thuốc lá (GATS) và các bệnh không lây nhiễm (NCDs) ở người trưởng thành tại Việt Nam năm 2015.

Tham gia một số nghiên cứu y tế công cộng khác.

 

Ấn phẩm khoa học

 1. Ngoc NB, Ngan TT, Jenkins C et. al. Exploring the mental health challenges of women diagnosed with breast cancer in Vietnam: A qualitative study. Social Work in Public Health (Under peer-review).
 2. Tran Thu Ngan, Nguyen Bao Ngoc, Hoang Van Minh, Michael Donnelly and Ciaran O’Neill, Costs of breast cancer treatment incurred by women in Vietnam. BMC Public Health 22, 61 (2022) https://doi.org/10.1186/s12889-021-12448-3
 3. Long NX, Ngoc NB, Phung TT, Linh DTD, Anh TN, Hung NV, Thang NT, Lan NTM, Trang VT, Thuong NH, Van Hieu N, Van Minh H. Coping strategies and social support among caregivers of patients with cancer: a cross-sectional study in Vietnam. AIMS Public Health. 2020 Dec 11;8(1):1-14. doi: 10.3934/publichealth.2021001. PMID: 33575403; PMCID: PMC7870390.
 4. Nguyen Xuan Long, Tran Thi Phung, Nguyen Bao Ngoc et.al. Self-reported psychological distress among caregivers of patients with cancer: Findings from a health facility-based study in Vietnam 2019
 5. Jenkins C, Ngan TT, Ngoc NB, et alExperiences of accessing and using breast cancer services in Vietnam: a descriptive qualitative study. BMJ Open 2020;10:e035173. doi: 10.1136/bmjopen-2019-035173
 6. Jenkins, C., Ngan, T.T., Ngoc, N.B. et al. Strengthening breast cancer services in Vietnam: a mixed-methods study. glob health res policy 4, 2 (2019). https://doi.org/10.1186/s41256-019-0093-3
 7. Supakul S, Park HY, Nguyen BN, Giang KB.   Prevalence differences in major non-communicable diseases in a low- middle income country: a comparative study between an urban and a rural district in Vietnam.   J Glob Health Sci. 2019 Dec;1(2):e47.   https://doi.org/10.35500/jghs.2019.1.e47
 8. Minh, H. V.; Duyen, N. T.; Ngan, T. T.; Ngoc, N. B. et.al. Potential health impacts of increasing the cigarette tax in Viet Nam. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, Volume 22, Number 11, 1 November 2018, pp. 1378-1382(5) https://doi.org/10.5588/ijtld.18.0161
 9. Elsey H, Poudel AN, Ensor T, Bao Ngoc et al. Improving household surveys and use of data to address health inequities in three Asian cities: protocol for the Surveys for Urban Equity (SUE) mixed methods and feasibility study. BMJ Open 2018;8:e024182. doi:10.1136/bmjopen-2018-024182
 10. Hoang Van Minh, Juhwan Oh, Ngoc, N.B. et al., Health Service Utilization Among People With Non-communicable Diseases in Rural Vietnam. Journal of Public Health Management & Practice
 11. Kien, V. D., Minh, H. V., Ngoc, N. B. et al. (2017). Inequalities in Household Catastrophic Health Expenditure and Impoverishment Associated With Non-communicable Diseases in Chi Linh, Hai Duong, Vietnam. Asia Pacific Journal of Public Health, 29(5_suppl), 35S-44S.
 12. Van Minh, H., Giang, K.B., Ngoc, N.B. et al. (2017) Prevalence of tobacco smoking in Vietnam: findings from the Global Adult Tobacco Survey 2015. Int J Public Health. 2017 Feb; 62(Suppl 1):121-129. doi: 10.1007/s00038-017-0955-8. Epub 2017 Feb 22.
 13. Van Minh, H., Ngan, T. T., Ngoc, N. B., Kien, V. D., Mai, V. Q., Phuong, T. B., ... & Van Dung, D. (2017). Methods for the 2016 Socioeconomic and Health Survey in Chi Linh Health and Demographic Surveillance System (CHILILAB HDSS). Asia Pacific Journal of Public Health, 29(5_suppl), 9S-17S.
 14. Minh HV, Ngan TT, Mai VQ, Ngoc NB, et al. Tobacco Control Policies in Vietnam: Review on MPOWER Implementation Progress and Challenges. Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP. 2016; 17 Suppl: 1-9.

Chủ đề :