• |

Trang chủ - Đào tạo - Hội thảo giới thiệu "Mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá", tháng 10/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng

Hội thảo giới thiệu "Mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá", tháng 10/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng

 

 

Lớp tập huấn: 

Mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá.

 

Mục tiêu:

Tìm hiểu mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá.

                                                                                                                                       

Thời gian:

Từ 8h00 ngày thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017 (Cả ngày).

 

Địa điểm:

Hội trường tầng 2, nhà A1, trường Đại học Y tế công cộng – Số 1A Đức Thắng, Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 

Ngôn ngữ sử dụng:

Tiếng Anh.

 

Giảng viên:

TS. Daniel Giovenco, Khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Columbia.

 

Thành phần tham dự:

Cán bộ trường Đại học Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội, các bệnh viện đóng trên địa bàn Hà Nội, các tổ chức NGOs trong nước, một số viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu tại Hà Nội.

 

Đơn vị chủ trì:

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học sức khỏe, trường Đại học Y tế công cộng.

 

Chương trình tập huấn:

Chương trình

 

Một số hình ảnh về lớp tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :