Hội thảo giới thiệu "Mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá", tháng 10/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng Center for Population Health Sciences
  • |

Trang chủ - Đào tạo - Hội thảo giới thiệu "Mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá", tháng 10/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng

Hội thảo giới thiệu "Mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá", tháng 10/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng

 

 

Lớp tập huấn: 

Mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá

 

Mục tiêu:

Tìm hiểu mô hình đa tầng trong nghiên cứu phòng chống tác hại thuốc lá

                                                                                                                                       

Thời gian:

Từ 8h00 ngày thứ Tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017 (Cả ngày) 

 

Địa điểm:

Hội trường tầng 2, nhà A1, Đại học Y tế công cộng – Số 1A Đức Thắng, Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

Ngôn ngữ sử dụng:

Tiếng Anh.

 

Giảng viên:

TS. Daniel Giovenco, Khoa Khoa học xã hội, trường Đại học Columbia

 

Thành phần tham dự:

Cán bộ trường Đại học Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội, các bệnh viện đóng trên địa bàn Hà Nội, các tổ chức NGOs trong nước, một số viện nghiên cứu và trung tâm nghiên cứu tại Hà Nội.

 

Đơn vị chủ trì:

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học sức khỏe, trường Đại học Y tế công cộng

 

Chương trình tập huấn:

Chương trình

 

Một số hình ảnh về lớp tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :