Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Đào tạo - Hội thảo tập huấn “Tiếp cận Baysian trong phân tích dữ liệu thống kê y học", Đại học Y tế công cộng 22-24/10/2018

Hội thảo tập huấn “Tiếp cận Baysian trong phân tích dữ liệu thống kê y học", Đại học Y tế công cộng 22-24/10/2018

 
Trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10 năm 2018, trường ĐH Y tế Công Cộng đã tổ chức 3 ngày hội thảo tập huấn về chủ đề “Tiếp cận Bayesian trong phân tích số liệu sử dụng Stata và R”. 
 
Mục tiêu hội thảo:
  • Khái niệm thống kê Bayesian, sự khác biệt giữa Bayesian và Frequentist
  • Quy trình phân tích thống kê Bayesian
  • Phương pháp báo cáo kết quả phân tích Bayesian
  • Sử dụng Stata 15 để phân tích dữ liệu theo phương pháp Bayesian
  • Cách sử dụng R (thông qua giao thức với Stan) trong phân tích Bayesian
 
Giảng viên: 
Bác sỹ Khương Quỳnh Long, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 
 
Thành phần tham dự: 
Các giảng viên, nghiên cứu viên chuyên sâu dịch tễ học và thống kê y học của trường Đại học Y tế công cộng và trường Đại học Y Hà Nội.
 
Nội dung:
Nội dung chi tiết hội thảo (tiếng Việt) xem tại đây
 
Kết quả hội thảo:
Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp. Các hội thảo viên đã  phân biệt được sự khác biệt cơ bản giữa phương pháp thống kê Baysian và phương pháp thống kê truyền thống “Frequentist”, đã thực hành phân tích số liệu dựa trên phương pháp Baysian với phầm mềm Stata 15, R. Hội thảo cũng để ra mục tiêu và và kế hoạch áp dụng phương pháp thống kê Baysian trong một số nghiên cứu của trường Đại học Y tế công cộng và trường Đại học Y Hà Nội trong thời gian tới.

 

Một số hình ảnh trong hội thảo:

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe  -  Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :