Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Đào tạo - Chương trình đào tạo tập huấn xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật (Module: Thực hành)

Chương trình đào tạo tập huấn xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật (Module: Thực hành)

 

Tên chương trình:
Chương trình đào tạo tập huấn xây dựng giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật (Module: Thực hành)
 
Thời gian:
Ngày Chủ nhật, 30 và 31/05/2020
 
Địa điểm:
Hội trường Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai
 
Mục đích: 
Nhằm nâng cao năng lực về dựng cấu phần của giá gói dịch vụ chăm sóc, phẫu thuật, thủ thuật trong lĩnh vực y tế cho cán bộ Bệnh viện Bạch Mai
 
Thành phần tham dự: 
Số lượng: 130 cán bộ tham dự, bao gồm
Lãnh đạo Viện/Trung tâm/Khoa phòng; 
Điều dưỡng trưởng 
Cán bộ được giao xây dựng giá của gói dịch vụ, thủ thuật, phẫu thuật 
 
Giảng viên - trợ giảng:  

Giảng viên:

  • GS.TS. Hoàng Văn Minh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học y tế công cộng
  • ThS. Vũ Quỳnh Mai - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng  

Trợ giảng: 

ThS. Đỗ Thị Vân Anh - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến


 
Nội dung học tập:

  • Tính toán được đầy đủ các chi phí dựa trên phương pháp phân bổ từng bước.
  • Tính toán được giá dịch vụ y tế dựa trên chi phí.

 

Nội dung chương trình xem tại đây
 
Một số hình ảnh về chương trình đào tạo (ngày 30 và 31/05/2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :