Hội thảo tập huấn “Mô hình đa tầng trong nghiên cứu y sinh học”, tháng 12/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng Center for Population Health Sciences
  • |

Trang chủ - Đào tạo - Hội thảo tập huấn “Mô hình đa tầng trong nghiên cứu y sinh học”, tháng 12/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng

Hội thảo tập huấn “Mô hình đa tầng trong nghiên cứu y sinh học”, tháng 12/2017 tại trường Đại học Y tế công cộng

 

Tên hội thảo tập huấn:

Mô hình đa tầng trong nghiên cứu y sinh học

 

Mục tiêu hội thảo:

Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng phương pháp phân tích mô hình đa tầng đối với các nghiên cứu y sinh học

 

Thời gian:

Ngày 26 và 27 tháng 12 năm 2017

 

Địa điểm:

Phòng 207, Nhà A, Trường Đại học Y tế công cộng

 

Ngôn ngữ sử dụng:

Tiếng Anh

 

Giảng viên:

GS. Juhwan Oh – Trường Đại học quốc gia Seoul  (Hàn Quốc) và đồng nghiệp

 

Đồng giảng viên:  

  • PGS.TS Hoàng Văn Minh – Phó hiệu trưởng trường Đại học Y tế công cộng
  • PGS.TS Lưu Ngọc Hoạt – Nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Y  Hà Nội

 

Thành phần tham dự:

Tham dự buổi tập huấn gồm có nhiều giảng viên, cán bộ đến từ các đơn vị: Đại học Y tế công cộng, Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Thái Nguyên, Đại học Y Dược Huế, Đại học Thương Mại.

 

Đơn vị chủ trì:
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe – Trường Đại học Y tế công cộng

 

Nội dung chương trình:

Nội dung chi tiết chương trình học (tiếng Anh) xem tại đây

 

Tại hội thảo tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử dụng chương trình MLwin 3.0 để phân tích và chương trình Stata sử dụng cho mục đích chuẩn bị bộ số liệu trước đó nhằm áp dụng phân tích mô hình đa tầng đối với các nghiên cứu liên quan. Các học viên đánh giá cao về kỹ thuật phân tích được học, sự nhiệt tình của các Giảng viên, các Trợ giảng. Hội thảo đã kết thúc, thành công sau hai ngày làm việc.

 

Một số hình ảnh về hội thảo tập huấn:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe – Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :