Logo cphs
  • Tiếng Việt
  • |
  • English

Trang chủ - Đào tạo - Khóa học “Phương pháp nghiên cứu định lượng: Thiết kế nghiên cứu, phân tích số liệu” tại Viện Nghiên cứu phát triển xã hội

Khóa học “Phương pháp nghiên cứu định lượng: Thiết kế nghiên cứu, phân tích số liệu” tại Viện Nghiên cứu phát triển xã hội

 

Trong hai ngày 18-19 tháng 05 năm 2018, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe, Trường Đại học Y tế công cộng phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội đã tổ chức khóa học "Phương pháp nghiên cứu định lượng: Thiết kế nghiên cứu, thống kê và phân tích số liệu”

 

Mục tiêu của khóa học:

  1. Phân biệt được khái niệm, đặc điểm và khả năng áp dụng của các thiết kế nghiên cứu dịch tễ học phổ biến.
  2. Diễn giải được một số khái niệm thống kê y học cơ bản, thực hiện được việc chọn mẫu, tính toán cớ mẫu, lựa chọn trắc nghiệm thống kê và phiên giải kết quả phân tích số liệu trong nghiên cứu khoa học y học.
  3. Sử dụng được phần mềm thống kê STATA trong phân tích số liệu cơ bản

 

Giảng viên:

  • PGS.TS. Hoàng Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng
  • ThS. Phạm Thanh Tùng, Trường Đại học Y Hà nội
  • ThS. Bùi Phương Linh, Trường Đại học Y tế công cộng

 

Thành phần tham dự:

Nghiên cứu viên, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (ISDS) và Trung tâm Nghiên cứu khoa học sức khỏe (CPHS)

 

Khóa đã kết thúc tốt đẹp vào 16h00 ngày 19/08/2018.

 

Một số hình ảnh về khóa học: 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :