• |

Trang chủ - Đào tạo - Lớp tập huấn "Ứng dụng mô hình đa tầng trong nghiên cứu y học”, tháng 01/2018 tại Trường Đại học Y tế công cộng

Lớp tập huấn "Ứng dụng mô hình đa tầng trong nghiên cứu y học”, tháng 01/2018 tại Trường Đại học Y tế công cộng

 

 

 

Tên khóa tập huấn:
 
Ứng dụng mô hình đa tầng trong nghiên cứu y học 
 
 

Mục tiêu khóa tập huấn:  
 
Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng mô hình đa tầng trong nghiên cứu y học.  
 
 
Thời gian:
 
Ngày 23/01/2018 
 
 
Địa điểm:
 
Phòng 207, Nhà A, Trường Đại học Y tế công cộng – Số 1A, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

Ngôn ngữ sử dụng:
 
Tiếng Việt
 
 
Giảng viên:
 
PGS.TS Vũ Hoàng Lan – Trường Đại học Y tế công cộng

 
Thành phần tham dự:
 
Tham dự buổi tập huấn gồm có nhiều giảng viên, cán bộ của trường Đại học Y tế công cộng
 
Đơn vị chủ trì:
 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe – Trường Đại học Y tế công cộng
 
 
Nội dung chương trình:
 
Nội dung chương trình xem tại đây
 

Tại hội thảo tập huấn, các học viên được giới thiệu về phương pháp mô hình phân tích đa tầng trong nghiên cứu y học, áp dụng chương trình phần mềm MLWin 3.0
 
 

Một số hình ảnh về hội thảo tập huấn:

 

 

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe - Trường Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :