• |

Trang chủ - Đào tạo - Lớp tập huấn "Phân tích bao dữ liệu (DEA): Nguyên lý, ứng dụng trong đánh giá hiệu suất hoạt động"

Lớp tập huấn "Phân tích bao dữ liệu (DEA): Nguyên lý, ứng dụng trong đánh giá hiệu suất hoạt động"

 
 
Tên khóa tập huấn:
 
Phân tích Bao dữ liệu (DEA): Nguyên lý, ứng dụng trong đánh giá hiệu suất hoạt động
 
 
Mục tiêu khóa tập huấn:  
 
Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng phương pháp  Phân tích bao dữ liệu (Data Envelop Analysis _DEA) trong đánh giá hiệu suất hoạt động của đơn vị ra quyết định 
 
 
Thời gian:
 
Ngày 23/01/2018 
 
 
Địa điểm:
 
Giảng đường C204, Nhà C, Trường Đại học Y tế công cộng
 
 
Ngôn ngữ sử dụng:
 
Tiếng Việt
 
 
Giảng viên:
 
TS. Bạch Ngọc Thắng – Đại học Kinh tế quốc dân 
 
 
Thành phần tham dự:
 
Tham dự buổi tập huấn gồm có nhiều giảng viên, cán bộ của trường Đại học Y tế công cộng
 
Đơn vị chủ trì:
 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe – Trường Đại học Y tế công cộng
 
 
Nội dung chương trình:
 
Nội dung chương trình xem tại đây
 
Tại hội thảo tập huấn, các học viên được giới thiệu về nguyên lý của phương pháp Phân tích bao dữ liệu (DEA) cũng như hướng dẫn sử dụng chương trình DEAP 2.1 nhằm mục đích phân tích bộ dữ liệu liên quan. Hội thảo đã kết thúc, thành công sau một ngày làm việc hiệu quả. 
 
 
Một số hình ảnh về hội thảo tập huấn:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Sức khỏe (CPHS) - Đại học Y tế công cộng

Chủ đề :